Geplaatst op 16 november 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Atheroomvolume neemt af door PCSK9-remming

Atheroomvolume neemt af door PCSK9-remming

Bij statine-behandelde patiënten met een symptomatische coronaire arteriële ziekte (CAD) leidt een combinatietherapie van een statine en evolocumab 420 mg, gegeven als maandelijkse subcutane injecties, gedurende een behandelduur van 18 maanden, tot een gemiddelde LDL-spiegel van 0,93 mmol/l (36,6 mg/dl) in vergelijking met 2,4 mmol/l (93 mg/dl) in de groep met statine monotherapie. Steven Nissen presenteerde tijdens het AHA-congres deze en andere uitkomsten van de GLACOV-studie.

Eerdere trials met intravasculaire echografie (IVUS) toonden dat statines de progressie van de laesies vertragen of zelfs een regressie van de CAD kunnen bewerkstelligen. Tot nu toe is in een IVUS-trial bij geen enkele andere LDL-verlagende therapie een dergelijke regressie gevonden. De laagste LDL-spiegel die in eerdere trials werd bereikt, was ongeveer 1,55 mmol/l (60 mg/dl). De effecten van een zeer lage spiegel zijn nog niet bekend.

PCSK9-remmers, zoals evolocumab, leiden tot een incrementele LDL-reductie, als ze worden toegevoegd aan een statine. Door het toevoegen van een PCSK9-remmer aan de statinetherapie wordt het mogelijk om zeer lage LDL-spiegels te bereiken. Er zijn echter geen data over het effect daarvan op de ziekteprogressie.

Afgenomen atheroomvolume
Aan de GLACOV-studie (voluit: Global Assessment of Plaque Regression with a PCSK9 Antibody as Measured by Intravascular Ultrasound) participeerden 968 patiënten it 197 centra wereldwijd. De deelnemers hadden symptomatische CAD, andere risicofactoren en bij coronairangiografie een stenose van 20-50%. Ze kregen ofwel statine monotherapie, ofwel een statine plus evolocumab 420 mg via maandelijkse subcutane injecties.
Terwijl in de controlegroep het atheroomvolume (primaire eindpunt) met 0,05% toenam, was in de evolocumab-groep sprake van een afname van 0,95% (p<0,0001). In aansluiting daarmee trad bij een groter percentage van de evolocumab-behandelde patiënten een plaqueregressie op (64,3 vs. 47,3%).
De voordelen van combinatietherapie werden tevens gevonden bij patiënten die bij aanvang een zeer lage LDL-spiegel (< 1,8 mmol/l  of < 70 mg/dl) hadden, dus onder de streefwaarden die in de internationale richtlijnen worden aanbevolen.

Beperkingen
Nissen benoemde tijdens zijn lezing enkele beperkingen van de GLACOV-studie. Ten eerste werd dit onderzoek uitgevoerd met een selecte groep CAD-patiënten. Hoewel de uitval minder groot was dan in eerdere IVUS-studies, vond bij 13% van de deelnemers aan GLACOV geen verdere follow-up plaats. IVUS is weliswaar een bruikbare methode om de ziekteactiviteit te meten, maar voor een volledige beoordeling zijn grote uitkomsttrials nodig. Die vinden momenteel plaats.

LBCT.03 Insights from New Therapeutic Trials for Lipids. AHA-congres, New Orleans, 15-11-2016.
November 15, 2016
Nicholls SJ, Puri R, Anderson T, et al. Effect of Evolocumab on Progression of Coronary Disease in Statin-Treated Patients. November 13, 2016, jamanetwork.com.


Reacties (0)
(Advertentie)