Geplaatst op 16 november 2016 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

ApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen

ApoA-1 infusie leidt niet tot lever- en nierfunctieproblemen

Infusie van CSL112, een plasma-derived humaan apolipoproteine A-1 (ApoA-1), wordt goed getolereerd en leidt niet tot significante veranderingen van de lever- en nierfunctie. Dat is naar voren gekomen uit de AEGIS-1 studie naar de veiligheid en tolerabiliteit van CSL112 bij patiënten met een acuut myocardinfarct. De uitkomsten verschenen tegelijkertijd met de presentatie tijdens het AHA-congres ook in Circulation.

ApoA-1 is het primaire functionele onderdeel van high-density lipoproteïne (HDL). Het zorgt ervoor dat cholesterol op een snelle manier uit de plaque wordt verwijderd. CSL112 is ontwikkeld om de kans op vroegtijdige nieuwe cardiovasculaire events die plaatsvinden in de weken tot maanden na een myocardinfarct, meestal door extra ruptuur van een kwetsbare atherosclerotische plaque, te verminderen.

Werkingsmechanisme
Na infusie leidt CSL112 tot een snel optredende en robuuste toename van de capaciteit van de cholesterolefflux. Die efflux is de eerste stap voor een omgekeerd cholesteroltransport, waarbij HDL het overmatige cholesterol naar de lever transporteert, waarna het uit het lichaam wordt verwijderd. Via dit mechanisme zou CSL112 in potentie ervoor kunnen zorgen dat na een acuut coronair syndroom niet op korte termijn een nieuwe cardiovasculaire event optreedt.

Lever- en nierfunctieproblemen
Een eerder formularium van apoA-1 ging gepaard met een dosisafhankelijke toename van de transaminases. Een infundeerbaar middel, dat veel sucrose bevatte, bleek een potentieel risico op acute nierschade te hebben.
Hoewel CSL112 lage concentraties van deze hulpstoffen bevat, is het goed om uit te zoeken of infusie daarvan leidt tot lever- en nierfunctieproblemen. Dat is uitgezocht in de fase 2b AEGIS-1 trial (voluit: ApoA-1 Event reducing in Ischemic Syndromes 1) bij patiënten met een recent doorgemaakt myocardinfarct. CSL112 is eerder onderzocht bij gezonde mensen en bij patiënten met een stabiele CAD.

Uitkomsten van AEGIS-1
In de AEGIS-I studie kregen de 1.258 deelnemers CSL112 in een dosering van 2 of 6 gram per keer of placebo gedurende 4 opeenvolgende wekelijkse infusies. Het co-primaire veiligheidseindpunt was een toename van de alaninetransaminase(ALAT)-spiegel tot > 3 keer de bovengrens van normaal of een toename van de totale bilirubinespiegel tot > 2 maal de bovengrens, wat een aanwijzing is voor lever-gerelateerde bijwerkingen, en een toename van de serumcreatininespiegel tot > 1,5 maal de uitgangswaarde of het ontstaan van een nieuwe indicatie voor nierfunctievervangende therapie, wat wijst op nierfunctieproblemen.
Het verschil in aantal ALAT- of bilirubinestijgingen tussen beide CSL112- en de placebogroep bleef binnen de vastgestelde marge voor non-inferioriteit. Hetzelfde gold voor het aantal gevallen van creatininestijgingen. 

Conclusies
Bij patiënten met een acuut myocardinfarct werd een 4 wekelijkse infusies van CSL112 goed verdragen en leidde niet tot significante veranderingen in de lever- of nierfunctie of andere veiligheidsissues. Tevens werd in de AEGIS-1 studie bevestigt dat CSL112 de cholesterolefflux kan verbeteren. Voor het vaststellen van de effectiviteit van CSL112 is een goed gepowered fase 3 trial nodig.

LBCT.03 Insights from New Therapeutic Trials for Lipids. AHA-congres, New Orleans, 15-11-2016. Gibson CM, Korjian S, Tricoci P, et al. Safety and Tolerability of CSL112, a Reconstituted, Infusible, Plasma-Derived Apolipoprotein A-I, After Acute Myocardial Infarction: The AEGIS-I Trial (ApoA-I Event Reducing in Ischemic Syndromes I). November 15, 2016, circ.ahajournals.org.


Reacties (0)
(Advertentie)