Geplaatst op 16 november 2016 door: Onbekend | 0 reacties |

Empagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte

Empagliflozine vermindert cardiovasculaire sterfte

De SGLT-2-remmer empagliflozine leidt op een consistente wijze tot een lager overlijdensrisico door cardiovasculaire oorzaken bij volwassenen met type 2 diabetes in vergelijking met placebo als toevoeging aan de standaardzorg. Dit effect is niet afhankelijk van het soort hart- en vaatziekten bij aanvang, zo is gevonden in een recente analyse van de EMPA-REG OUTCOME® trial, waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd.

Hart- en vaatziekten komen 2-4 keer zo vaak voor bij patiënten met diabetes mellitus type 2 (DM2). Wereldwijd wordt ongeveer de helft van de sterfgevallen onder DM2-patiënten veroorzaakt door een cardiovasculaire oorzaak. Daarom is er behoefte aan diabetesmedicatie die bijdraagt aan het verminderen van dergelijke complicaties bij DM2-patiënten die manifeste cardiovasculaire complicaties hebben.

Minder sterfte
Aan de EMPA-REG OUTCOME® trial participeren meer dan 7.000 DM2-patiënten met manifeste hart- en vaatziekten, die afkomstig zijn uit 42 landen. In een post-hoc analyse van deze trial werden de deelnemers gegroepeerd op basis van het type hart- en vaatziekten bij aanvang, waaronder een myocardinfarct, beroerte, hartfalen of atriumfibrilleren in de voorgeschiedenis en bestaande perifeer vaatlijden. Minder patiënten die empagliflozine kregen, overleden in vergelijking met de placebogroep. Dit effect was onafhankelijk van het type cardiovasculaire ziekte. De gevonden bijwerkingen waren in overeenstemming met het bekende veiligheidsprofiel van empagliflozine.

Conclusies
De resultaten van deze post-hoc analyse ondersteunen de vorig jaar gepresenteerde uitkomsten van de EMPA-REG OUTCOME® trial die tonen dat empagliflozine het risico op cardiovasculaire sterfte vermindert bij volwassenen met DM2 en manifeste cardiovasculaire ziekten.

Zinman B. et al. Consistent Effect of Empagliflozin on Cardiovascular Death in Subgroups by Type of Cardiovascular Disease: Results from EMPA-REG OUTCOME. AHA-congres, 12-14 november 2016. Poster No. 16903.

Trefwoorden

Reacties (0)
(Advertentie)