Geplaatst op 28 maart 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Acute scrotale pijn vraagt om symptoomgerichte benadering

Acute scrotale pijn vraagt om symptoomgerichte benadering

Acute scrotale pijn kan worden gezien als het urologische equivalent van de algemeen chirurgische ‘acute buik’. Beide aandoeningen zijn in beginsel gebaat bij dezelfde symptoomgerichte benadering. Dat zei de Nederlandse uroloog Cobi Reisman deze week op het congres van de European Association of Urology (EAU) in Londen. Urologen moeten volgens hem niet vergeten dat het volledige gamma van scrotumpathologie bij gevallen van het acute scrotum moet worden overzien.

Reisman: ‘Verschillende omstandigheden die leiden tot acute scrotum (bijvoorbeeld een trauma of torsio testis) vereisen snel chirurgisch onderzoek, waardoor dit een zeer ‘tijdgevoelige’ aandoening is. Op het vermoeden van torsio moet chirurgisch onderzoek volgen. Wanneer epididymo-orchitis voor de hand ligt, is het noodzakelijk een seksueel overdraagbare aandoening uit te sluiten en zonodig geschikte antibiotica voor te schrijven. Wanneer er getwijfeld wordt over de klinische diagnose, moet urineanalyse en Doppler-echografie uitkomst geven.’

Chronisch scrotale pijn

Reisman stond ook stil bij wat hij noemde de “verborgen epidemie”: chronisch scrotale pijn. ‘Deze invaliderende aandoening is geassocieerd met angst en frustratie en wordt gekenmerkt door intermitterende of constante uni- of bilaterale scrotale pijn, die ten minste 3 maanden optreedt en een significant negatief effect op het dagelijks leven heeft. Deze patiënten wormen een uitdaging voor huisarts en uroloog.’

Volgens de EAU-richtlijnen chronische bekkenpijn, is er geen betrouwbare schatting van de incidentie en prevalentie van chronische scrotum pijn. In Nederland wordt de incidentie geschat op 350-400 gevallen per 100.000 mensen per jaar. De arts moet volgens Reisman voorzichtig zijn bij het veronderstellen dat chronische scrotale pijn een uiting van het chronisch bekkenpijn syndroom is. Hij dient eerst te kijken naar de specifieke etiologie van de scrotale pijn voordat hij het ziet als aspecifieke chronische bekkenpijn.

Geen goede klinische richtlijnen

Reisman wees op de verschillende behandelingen van acute scrotale pijn. Het doel is terug te keren naar een dagelijks leven zonder het gebruik van analgetica. Helaas bestaan er volgens hem geen goede klinische richtlijnen bestaan. Hij noemde onder meer de toegepaste geneesmiddelen (antibiotica, NSAID's, alfa-adrenergische antagonisten, tricyclische antidepressiva, gabapentin, carbamazepine), minimaal invasieve technieken (transcutane zenuwstimulatie, zaadstrengblokkade pelvic plexus blokkade onder TRUS) en chirurgische ingrepen (microchirurgische denervatie van zaadstreng of testikels, orchidectomie).

Een orchidectomie moet volgens Reisman als laatste redmiddel worden gezien en mag alleen worden gedaan als andere therapieën hebben gefaald. Symptoomgerichte richtlijnen en standaarden moeten worden ontwikkeld om patiënten en urologen beter te helpen.


Reacties (0)
(Advertentie)