Geplaatst op 29 maart 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

‘Behandeling van prostaatkanker: meer layering dan sequentie’

‘Behandeling van prostaatkanker: meer layering dan sequentie’

Daar waar de laatste jaren de discussie over de behandeling van prostaatkanker vooral ging over de sequentie van de verschillende behandelmodaliteiten, lijkt het tegenwoordig steeds meer over layering te gaan, zoals de behandelcombinatie docetaxel+ADT. Dit was de belangrijkste boodschap op de satellietbijeenkomst Optimising survival in metastatic castration-resistant prostate cancer (mCRPC) tijdens het congres van de European Association of Urology in Londen.

Over deze kwestie bogen zich verschillende deskundigen zoals Bertrand Tombal uit Brussel die stilstond bij de heterogeniteit van prostaatkanker. Hij noemde het van groot belang om de kanker op de juiste manier en op het juiste moment te behandelen. Vooral ook bij wie en op welk moment? Dit geldt ook voor middelen als abiraterone en enzalutamide. ‘We hebben geleerd dat een groot percentage primair resistent kan zijn voor middelen als abiraterone en enzalutamide. De respons op initiële ADT therapie kan dan wellicht richting geven.’

Initieel chemo

Patiënten met een respons van minder dan 12-16 maanden zijn wellicht beter af met initieel chemotherapie. Bij het inzetten van abiraterone en enzalutamide is het zaak om de therapieën goed te monitoren. Alleen monitoren op PSA kan dan wellicht misleidend zijn aangezien patiënten weliswaar een mooi stabiel PSA-beeld kunnen laten zien, maar toch progressief kunnen zijn. Het sequentieel inzetten van abiraterone en vervolgens enzalutamide en vice versa lijkt niet succesvol in verband met secundaire resistentie ten gevolge van de veranderende tumorkenmerken. Bij progressie op docetaxel ten gevolge van geen of onvoldoende respons biedt cabazitaxel goede mogelijkheden als vervolgbehandeling.

Prof. De Bono van het Royal Marsden Instituut besteedde veel aandacht aan mogelijke nieuwe behandelopties, zowel de combinatie van bestaande middelen als wel nieuwe geneesmiddelen (immunotherapie, nieuwe pathways).

Ouderen

Een speciale blik werd gericht op de oudere patiënt. Pro. Nicolas Mottet uit Frankrijk besprak hoe ouderen benaderd moeten worden. Hij wees hierbij naar de SIOG-richtlijn 2017 van de International Society of Geriatric Oncology. Hierin staat een stroomschema waarin de fitheid van een 75-jarige wordt gescoord. Dat gebeurt met relatief eenvoudige tests die door de verpleegkundige in 10 tot 15 minuten kan worden uitgevoerd. Op die wijze kan snel en makkelijk de conditie en cognitieve status van de patiënt worden ingeschat.

Is de persoon in kwestie nog fit, dan moet deze worden behandeld als een jongere man met gemetastaseerde, castratieresistente prostaatkanker. Is de patiënt minder fit, dan kan eventueel een  lagere dosering overwogen worden. Is de patiënt nog minder fit, dan moet er in ieder geval lager gedoseerd worden. Zit de patiënt qua fitheid in de laagste categorie, dan is behandeling niet zinvol. Er volgt dan een palliatief beleid.

‘Over het algemeen kun je stellen dat we niet meer naar leeftijden moeten kijken bij de behandeling van prostaatkanker, maar naar comorbiditeit’, aldus Mottet.


Reacties (0)
(Advertentie)