Geplaatst op 23 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Gestandaardiseerde checklist nodig voor elke inhalator

Gestandaardiseerde checklist nodig voor elke inhalator

Fouten bij het gebruik van inhalatoren komen veel voor. Dit heeft invloed op de effecten van de behandeling. Uit een systematische review van de literatuur blijkt dat de percentages van foutief gebruik van inhalatoren sterk variëren. Daarom pleiten de onderzoekers, waaronder prof. dr. Job van der Palen van de Universiteit Twente, voor de ontwikkeling van een gestandaardiseerde checklist. “Dit zal onze kennis over foutief gebruik van inhalatoren en de gevolgen daarvan voor de behandeling sterk verbeteren.”

De systematische review includeerde studies die waren uitgevoerd bij volwassen mannen en vrouwen met astma of COPD, waarbij fouten in gebruik van inhalatoren gerapporteerd werden. De overall foutpercentages varieerden van 52 tot 86,8%. Kritische foutpercentages varieerden van 8,9 tot 45,6%. Er bestond grote variatie tussen de verschillende studies (zie tabel). Er leek een trend zichtbaar van hogere foutpercentages naarmate er meer stappen nodig waren in het gebruik van de inhalatoren. Daarin was echter geen consistent patroon waar te nemen.

Onvoldoende gegevens

De onderzoekers concluderen op basis van deze systematische review dat er geen goed onderbouwde uitspraken gedaan kunnen worden over foutpercentages bij gebruik van inhalatoren en dat er een gebrek is aan gestandaardiseerde checklists.

Er zijn onvoldoende gegevens om eventuele verschillen tussen de  inhalatoren aan te geven, laat staan de impact daarvan op klinische uitkomstmaten. Om de kennis hierover te vergroten, is de ontwikkeling van gestandaardiseerde checklists noodzakelijk.

 

Tabel. Gepoolde schattingen van foutpercentages.

Device

Overall fouten

Critical fouten

 

N

Mean (%)

95%-BI

N

Mean (%)

95%-bI

MDI

19

86,8

79,4–92,0

10

45,6

26,0–66,6

MDI+Sp

3

52,0

24,3–78,6

3

8,9

0,9–50,5

BA MDI

2

57,7

52,9–62,5

1

N/A

N/A

Turbuhaler®

4

55,5

24,5–82,7

10

40,1

28,6–52,9

Diskus®

1

N/A

N/A

9

20,8

13,7–30,2

Aerolizer®

2

75,1

31,0–95,3

4

14,2

11,0–18,1

Handihaler®

0

N/A

N/A

3

42,4

28,8–57,1

N – aantal studies; BI – betrouwbaarheidsinterval; MDI – metered dose inhaler, Sp – spacer, BA-MDI- breath-actuated MDI; N/A – not available (gemiddelde en 95%-BI konden niet worden berekend door het aantal studies)

 

Referentie
H Chrystyn et al. Device Errors In COPD and Asthma: Systematic Literature Review and Meta-Analysis. P.A1415. ATS 2017 Thematic Poster Session: The spectrum op COPD: Epidemiology to outcomes.

 


Reacties (0)
(Advertentie)