Geplaatst op 23 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Benralizumab verlaagt steroïdgebruik bij ernstig astma

Benralizumab verlaagt steroïdgebruik bij ernstig astma

Bij patiënten met ernstig ongecontroleerde astma blijkt toediening van benralizumab, een monoklonaal antilichaam gericht tegen IL-5, het gebruik van orale corticosteroïden sterk te verminderen. Ook neemt het optreden van exacerbaties met meer dan de helft af. Deze resultaten zijn afkomstig van de gerandomiseerde fase III ZONDA-trial naar de effectiviteit en veiligheid van benralizumab.

In deze fase III-studie werden 220 patiënten (leeftijd 18-75 jaar) verdeeld over drie onderzoeksgroepen: benralizumab iedere vier weken (Q4W), benralizumab iedere acht weken (Q8W) en placebo. Alle patiënten hadden ernstig astma die slecht onder controle was (eosinofielengetal ≥ 150 cellen/µL). Zij werden behandeld met de standaardtherapie van inhalatiecorticosteroïden en langwerkende β2-agonisten (ICS/LABA) en add-on orale corticosteroïden. 

Gebruik OCS

Na 28 weken was het gebruik van orale corticosteroïden bij patiënten die benralizumab toegediend kregen, significant verminderd in vergelijking met de placebogroep (zie tabel). Het optreden van exacerbaties verminderde met 55% bij de patiënten die benralizumab kregen, ondanks de verlaging van orale corticosteroïden. Bijwerkingen kwamen minder vaak voor bij patiënten in de benralizumab-behandelde groepen.

Tabel. Resultaten van ZONDA-trial.

Resultaat

Benralizumab Q4W

Benralizumab Q8W

Placebo

Baseline OCS dosering (mg/d), mediaan

10,0 (7,5-40,0)

10,0 (7,5–40,0)

10,0 (7,5–40,0)

OCS dosering week 28 (mg/d), mediaan

5,0 (0,0–45,0)

5,0 (0,0–30,0)

10,0 (0,0–40,0)

Vermindering van OCS (%), mediaan

75,0 (50,0–83,3)

75,0 (60,0–87,5)

25,0 (0,0–33,3)

Jaarlijkse exacerbaties

Geschatte rate (95%-BI)

0,82 (0,54–1,24)

0,54 (0,33–0,87)

1,80 (1,32–2,46)

Rate ratio (95%-BI)

0,45 (0,27–0,76)

0,30 (0,17–0,53)

-

p-waarde

0,003

<0,001

-

Volgens de onderzoekers reageert ongeveer 20% van de patiënten niet op benralizumab. Toekomstige studies moeten uitwijzen welke groep patiënten baat hebben van benralizumab. Ook zijn langlopende studies nodig om te bepalen wat de langetermijneffecten zijn van gebruik van dit monoklonaal antilichaam.

Referentie
Nair P, Wenzel S, Rabe KF, et al. Benralizumab Significantly Reduced Oral Corticosteroid Dosages and Asthma Exacerbation Rates for Patients with Severe, Uncontrolled Asthma: Results of the ZONDA Phase III Trial. Session B101, Poster 603.


Reacties (0)
(Advertentie)