Geplaatst op 23 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nationaal actieplan voor COPD gelanceerd

Nationaal actieplan voor COPD gelanceerd

Het Amerikaanse National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) heeft samen met een groot aantal partners het eerste nationale actieplan voor COPD opgesteld. Dit plan bevat een gedetailleerde, patiënt-georiënteerde routekaart om de ziektelast veroorzaakt door COPD te verminderen. NHLBI-directeur James Kiley presenteerde het plan tijdens de internationale conferentie van de ATS in Washington. “We hebben het speelveld, de spelregels, de spelers en de scheidsrechters. Het spel kan nu beginnen!”

“In de Verenigde Staten is COPD de derde doodsoorzaak,” licht Kiley toe. “In tegenstelling tot de sterfte door andere aandoeningen is de mortaliteit van COPD niet gedaald. Maar liefst 6,5% van de Amerikanen boven de 45 jaar heeft COPD. Een groot aantal van hen weet niet dat ze COPD hebben.”

Enige tijd geleden hebben verschillende partijen, die zijn betrokken bij de COPD-zorg, de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijk plan van aanpak. Dit waren onder andere patiënten, onderzoekers, zorgprofessionals en beleidsmakers.

Vijf pijlers

Het nationaal actieplan COPD kent vijf pijlers:

  • Patiënten, hun familie en mantelzorgers empoweren, zodat zij COPD herkennen en de gevolgen van COPD kunnen verlichten;
  • Zorgprofessionals uitrusten met de juiste kennis en middelen om goede COPD-zorg te kunnen verlenen;
  • Verzamelen, analyseren, rapporteren en verspreiden van data over COPD;
  • Versterken en voortzetten van COPD-onderzoek;
  • Aanbevelingen over COPD omzetten naar onderzoek en beleid.

Kiley benadrukt dat het van groot belang is dat iedereen zich eigenaar voelt van het plan. “De blauwdruk is gereed, nu moeten we met z’n allen stappen vooruit gaan maken.” Het plan geeft bij alle pijlers aan wat er nodig is om de ziektelast van COPD te verminderen.

Call for action

Meilan Han, medisch directeur van het Women’s Respiratory Health program, benadrukt het belang van een nationaal actieplan. “Iedere dag zie ik patiënten lijden aan de gevolgen van COPD. Het is een misverstand dat COPD een ziekte van oude mannen is. Ook vrouwen en jongeren kunnen lijden aan COPD. Er zijn nu teveel obstakels om goede zorg te kunnen leveren. Die obstakels moeten we gezamenlijk uit de weg ruimen.” Han is heel blij met dit nationale actieplan. “Het is een prachtig plan, maar wel op papier. Nu begint het echte werk. Ik zie het plan als een call for action.”


Referenties

www.COPD.nih.gov


Reacties (0)
(Advertentie)