Geplaatst op 24 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

Groter risico op infarct na COPD-exacerbatie

Patiënten met manifeste hart- en vaatziekten of een risico daarop hebben vier maal zo vaak binnen 30 dagen na een acute COPD-exacerbatie een hart- of herseninfarct. Gedurende de periode tussen een maand en een jaar na de exacerbatie waren die risico’s bijna verdubbeld. Daarna was het risico niet langer significant verschillend. Deze resultaten zijn afkomstig van de SUMMIT-studie.

Eerdere studies toonden aan dat verminderde longfunctie een risicofactor is voor het ontstaan van hart- en vaatziekten (HVZ). Mogelijk leidt het ontstekingsproces bij COPD tot HVZ, aldus Ken Kunisaki van de Universiteit van Minnesota en Minneapolis. Vooral tijdens acute exacerbaties zijn de concentraties van circulerende inflammatoire biomarkers verhoogd.

Verhoogd risico in eerste jaar

In de ‘Study to Understand Mortality and MorbidiTy’ (SUMMIT) zijn post-hoc de gegevens van 16.485 huidige en voormalige rokers van 40-80 jaar, die HVZ of meerdere risicofactoren daarvoor hadden, geanalyseerd. De FEV1 was 50-70% van de voorspelde waarde en de FEV1/FVC was ≤ 70%.

Het risico op cardiovasculaire events was significant verhoogd na acute COPD-exacerbaties, met name gedurende de eerste 30 dagen na de exacerbatie (hazard ratio 3,8). Dat risico bleef verhoogd tussen 30 dagen en één jaar (HR 1,83), maar was daarna niet langer significant verschillend (HR 1,1).

Implicaties en beperkingen

Gezien deze bevindingen is het volgens Kunisaki wellicht nodig om bij patiënten met HVZ na een COPD-exacerbatie een behandeling met onder andere antistolling, statines en/of bètablokkers te starten. Een alternatieve aanpak is volgens Kunisaki om met experimentele medicatie specifiek het ontstekingsproces te remmen.

Een beperking van deze studie is het feit dat alle geanalyseerde patiënten een cardiovasculaire event hadden doorgemaakt, of meerdere risicofactoren daarvoor hadden. Het is niet bekend of COPD-exacerbaties hetzelfde risico op HVZ geven bij COPD-patiënten zonder of met een lager cardiovasculair risico.

Aandacht voor infarct

Sowieso is bij patiënten die onlangs een COPD-exacerbatie hebben doorgemaakt, aandacht gewenst voor aanwijzingen voor een hart- of herseninfarct. Kunisaki vindt dat er vooral gelet moet worden op het risico op een cardiovasculaire event bij patiënten die acute medische zorg zoeken na een COPD-exacerbatie.

 

Referentie
Kunisaki KM, Dransfield M, Anderson JA, et al. Acute Exacerbations of Chronic Obstructive Pulmonary Disease Increase Subsequent Cardiovascular Event Risk: A Secondary Analysis of Adjudicated SUMMIT Study Data. Abstract 5060

 


Reacties (0)
(Advertentie)