Geplaatst op 24 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

Vijf klinische fenotypes geïdentificeerd bij kinderen met astma

Clusteranalyse op basis van klinische parameters bij 271 kinderen met astma laat zien dat er vijf stabiele clusters te onderscheiden zijn. De clusters hebben duidelijke fenotypische karakteristieken. Deze resultaten van het Europese U-BIOPRED cohort leiden tot een betere persoonlijke behandeling van astma bij kinderen en genereren kennis over mogelijke ontstaansmechanismen.

Het Europese onderzoeksproject U-BIOPRED (Unbiased BIOmarkers in PREDiction of respiratory disease outcomes) is bedoeld om meer te leren over de verschillende astmatypes bij kinderen en volwassenen, om zodoende de diagnostiek en behandeling te kunnen verbeteren. Prof. Dr. Peter Sterk van de Universiteit van Amsterdam is projectcoördinator.

Variabele

Kinderen met verschillende vormen van astma (van mild tot ernstig) werden geïncludeerd in de analyse. De volgende specifieke variabelen werden meegenomen:

  • Leeftijd bij aanvang van astma;
  • Cotinine in urine;
  • Body Mass Index;
  • Astma-gerelateerde kwaliteit van leven;
  • Aantal exacerbaties in voorafgaande jaar;
  • Toediening van orale corticosteroïden (OCS); en
  • Dosering van inhalatiecorticosteroïden (ICS).

Kenmerken van clusters

De clusters werden vergeleken op basis van historische, klinische, fysiologische, allergische en inflammatoire karakteristieken. De kinderen waren gemiddeld 7,86 jaar, 40% waren meisjes. De kenmerken van de vijf clusters zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Cluster

Fenotypische karakteristieken

Discriminerende variabelen

1

Kinderen met ernstig astma die redelijk goed onder controle is en normale longfunctie

Hoge dosis ICS, geen regelmatig gebruik OCS, hoog FeNO, redelijke kwaliteit van leven, hoog aantal astma exacerbaties

2

Oudere kinderen met mild astma

Lage dosis ICS, normale longfunctie, laag FeNO, goede astmacontrole, goede kwaliteit van leven, weinig astma exacerbaties

3

Jongere kinderen met mild astma

Lage dosis ICS, normale longfunctie, laag FeNO, relatief goede astmacontrole, relatief goede kwaliteit van leven, weinig astma exacerbaties

4

Jongere kinderen met ernstig astma, maar met normale longfunctie

Hoge dosis ICS, geen regelmatig gebruik OCS, hoog FeNO, lage kwaliteit van leven, hoog aantal astma exacerbaties

5

Oudere kinderen met zeer ernstig astma

Hoge dosis ICS, regelmatig gebruik OCS, lage longfunctie, hoog FeNO, astma niet onder controle, lage kwaliteit van leven, hoog aantal astma exacerbaties

 

Referentie
Hashimoto S, Brinkman P, Lefaudeux D, et al. Clinical Phenotypes of Asthma in Childhood and Adolescence: Clustering Analysis from the Paediatric U-BIOPRED Cohorts. Abstract 5094

 


Reacties (0)
(Advertentie)