Geplaatst op 24 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Online longrevalidatie versus persoonlijke begeleiding

Online longrevalidatie versus persoonlijke begeleiding

Uit onderzoek bij 90 patiënten met matige COPD blijkt dat online longrevalidatie even goed werkt als een revalidatieprogramma met persoonlijke begeleiding. Beide groepen lieten na een programma van zes weken dezelfde verbetering in de zes minuten wandeltest (6MWD) zien. “Deze studie stelt het paradigma dat longrevalidatie alleen goed werkt met een persoonlijke begeleiding ter discussie”, aldus dr. Tim Wilkinson van de Southampton Universiteit.

Patiënten met COPD die verwezen waren voor longrevalidatie, werden willekeurig verdeeld in een programma met online (n=64) of met begeleiding in wekelijkse groepssessies (n=26). Beide groepen volgenden een longrevalidatieprogramma van zes weken. De groepen waren vergelijkbaar wat betreft leeftijd, ernst van ziekte en rookstatus. Na zes weken werd de 6MWD en COPD assessment test (CAT) afgenomen.

Wandeltest

Na zes weken was de loopafstand die participanten van het online programma konden afleggen, niet significant lager dan de participanten van de groepssessies. De participanten van de online-groep scoorde voor alle domeinen in de CAT beter dan de deelnemers van de groepssessies. Wilkinson: “We hebben vervolgstudies nodig om te bepalen of de online service ook op lange termijn effect heeft. Het zou geweldig zijn als we tegen minimale kosten langdurige longrevalidatieprogramma’s kunnen aanbieden aan patiënten met COPD. Dit zou vooral goed nieuws zijn voor patiënten met beperkte bewegingsvrijheid.”

 

Referentie
Wilkinson T, Bourne S, DeVos R, et al. Online Versus Face to Face Pulmonary Rehabilitation for Patients with COPD: A Randomised Controlled Trial. Abstract 775


Reacties (0)
(Advertentie)