Geplaatst op 24 mei 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nieuw middel tegen IPF werkt tegen fibrose en inflammatie

Nieuw middel tegen IPF werkt tegen fibrose en inflammatie

PBI-4050, een nieuwe oraal geneesmiddel met anti-inflammatoire en anti-fibrotische activiteiten, heeft een gunstig veiligheidsprofiel en toont effectiviteit bij patiënten met idiopathische pulmonale fibrose (IPF). De effectiviteit van PBI-4050 alleen en in combinatie met nintedanib was volgens de onderzoekers veelbelovend, dit in tegenstelling tot de combinatie van PBI-4050 plus pirfenidon

De huidige middelen tegen IPF leiden weliswaar tot een vertraagde achteruitgang van de longfunctie, maar niet tot een herstel daarvan. Bovendien kunnen ze aanzienlijke bijwerkingen veroorzaken.

Anti-inflammatoir en anti-fibrotisch

PBI-4050 is gericht op meerdere mechanismen die betrokken zijn bij longfibrose, zoals apoptose van epitheelcellen en het functioneren van fibroblasten en de interactie tussen die cellen. In modellen voor fibrose toont dit middel anti-inflammatoire en anti-fibrotische activiteiten in verschillende organen, waaronder long, nieren, hart, lever en pancreas.

Fase II-studie

In een open-label fase II-studie zijn de veiligheid, tolerantie, farmacokinetiek en effectiviteit van PBI-4050 alleen of in combinatie met nintedanib of pirfenidon bij IPF-patiënten geëvalueerd.

Van de 41 geïncludeerde deelnemers kregen negen patiënten alleen PBI-4050, 16 patiënten PBI-4050 plus nintedanib en 16 patiënten PBI-4050 plus pirfenidon.

Effectiviteit en veiligheid

De gemiddelde verandering van de FVC vanaf start van de studie tot week 12 was niet significant verschillend (p=0,0272) bij PBI-4050 plus nintedanib (+ 7,0 ml) en PBI-4050 alleen (-13,0 ml), maar was afgenomen (-104,7 ml) bij degenen die PBI-4050 plus pirfenidon kregen (p=0,0272 versus PBI-4050 plus nintedanib en p=0,1319 versus PBI-4050 alleen).

Ook was het bij niemand nodig om vanwege bijwerkingen de studiemedicatie stop te zetten. De meest voorkomende bijwerkingen was diarree in alle groepen, maar dat was minder uitgesproken in de groep die PBI-4050 monotherapie kreeg. Er waren geen sterfgevallen tijdens deze studie.

Longfunctie gestabiliseerd

PBI-4050, gegeven als monotherapie en in combinatie met nintedanib, kon de longfunctie-achteruitgang vertragen of zelfs stopzetten. Aanvullend onderzoek is nodig naar het nut van PBI-4050 monotherapie of in combinatie met nintedanib. Er zijn plannen voor het starten van een fase II/III-studie met PBI-4050, zowel als aanvulling op nintedanib en voor patiënten die geen andere therapie tolereren of daarop falen.

 

Referentie
Parker J, Sawtell R, Gagnon L, et al. PBI-4050 Is Safe and Well Tolerated and Shows Evidence of Benefit in Idiopathic Pulmonary Fibrosis. Abstract A7606.

 


Reacties (0)
(Advertentie)