Geplaatst op 14 juni 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

CANVAS: canagliflozine verlaagt cardiovasculair en renaal risico, maar verhoogt aantal amputaties

CANVAS: canagliflozine verlaagt cardiovasculair en renaal risico, maar verhoogt aantal amputaties

Veel bezoekers van de 77ste ADA Scientific Sessions hadden de data-presentatie van de CANVAS studie op maandag 12 juni omcirkeld in hun agenda. Deze langverwachte cardiovasculaire veiligheidsstudie van SGLT-2 remmer canagliflozine stelde op hoofdlijnen niet teleur – canagliflozine veroorzaakt een significante reductie van 14% in cardiovasculaire events en maar liefst 40% in gecombineerde renale eindpunten. Wel werd een verdubbeling gezien van het aantal amputaties. De resultaten zijn direct na de presentatie gepubliceerd in New England Journal of Medicine.

De gerapporteerde cardiovasculaire en renale voordelen van canagliflozine in CANVAS zijn grotendeels in lijn met de voordelen van empagliflozine in EMPA-REG OUTCOME, de studie de diabeteswereld als eerste cardiovasculaire veiligheidsstudie positief verraste op de EASD in september 2015. De CANVAS resultaten suggereren nu dat de voordelen op harde en klinisch relevante eindpunten een klasse-effect is en dat er een mogelijk belangrijke rol is weggelegd voor SGLT-2 remmers in de toekomst van diabetesbehandeling.

Verdubbeling risico op amputaties

Echter, de CANVAS data toont ook een significante verdubbeling in het risico op amputaties, voornamelijk van tenen en de voorvoet (6.3 versus 3.4 events per 1000 patiënt-jaren; HR 1.97). Dit risico was al voor de ADA presentatie openbaar gemaakt en heeft er inmiddels toe geleid dat de EMA hiervoor een waarschuwing op de bijsluiter van alle SGLT-2 remmers laat optekenen. Het is niet duidelijk of deze bijwerking een klasse-effect is, specifiek is voor canagliflozine of berust op toeval.

Daarnaast toont CANVAS geen evidente daling in cardiovasculaire mortaliteit, in tegenstelling tot EMPA-REG OUTCOME en de LEADER trial (GLP-1 receptor agonist liraglutide). Het zal daarom een uitdaging worden om de resultaten van CANVAS te transleren naar de klinische praktijk en voor canagliflozine een balans te vinden tussen voor- en nadelen voor de individuele patiënt.

Gedetailleerde bespreking van het CANVAS programma

Het ‘CANVAS programma’ combineerde data van twee studies, CANVAS en CANVAS-R (een toegewijde renale uitkomststudie) met in totaal 10.142 patiënten met type 2 diabetes en een hoog cardiovasculair risico. Patiënten die deelnamen aan CANVAS werden gerandomiseerd 1:1:1 naar canagliflozine 300 mg of 100 mg of placebo, en de CANVAS-R patiënten 1:1 naar canagliflozine 100 mg (met de optie tot verhoging naar 300 mg na week 13) of placebo. Placebo was gedefinieerd als standaardzorg (lees: glykemische controle passend bij de omstandigheden en richtlijnen). De gemiddelde interventieperiode was 188 weken (mediaan 126.1 weken).

Patiënten populatie

In tegenstelling tot EMPA-REG OUTCOME en LEADER waarin alle patiënten reeds cardiovasculaire ziekte hadden, voldeed ‘slechts’ 65.5% van de geïncludeerde patiënten in CANVAS aan deze criteria. De groep patiënten (van wie twee derde man) was gemiddeld 64 jaar oud, had bijna 13.5 jaar type 2 diabetes, een HbA1c van 8.2% en een BMI van 32.0 kg/m2. Patiënten waren goed ingesteld wat betreft cardiovasculair risico, met goed gereguleerde bloeddruk en lipiden, van wie 80% van patiënten op een RAAS-remmer en 75% op een statine.

Risicofactoren

Canagliflozine verlaagde het HbA1c met 0.58%, lichaamsgewicht met 1.6 kg, systolische bloeddruk met 3.93 mmHg en diastolische bloeddruk met 1.39 mmHg ten opzichte van placebo (P<0.001 voor alle vergelijkingen). Het HDL-cholesterol en LDL-cholesterol waren beiden hoger in de canagliflozine-arm (0.05 mmol/L en 012 mmol/L, respectievelijk); de ratio LDL/HDL-cholesterol veranderde niet.

Cardiovasculaire en renale eindpunten

Canagliflozine verlaagde de incidentie van ‘major cardiovascular adverse events’ (MACE; primaire ) per 1000 patiënten over 5 jaar met 23, hospitalisatie voor hartfalen met 16 per 1000, en renale events met 17. Tegelijkertijd veroorzaakte canagliflozine bij 15 meer patiënten per 1000 het ontstaan van amputaties over een periode van 5 jaar. De precieze uitkomsten zijn terug te vinden in de tabel.

Tabel: Primaire en secundaire uitkomsten CANVAS (aantal events per 1000 patiënt-jaren)

Nieuwsbericht 3-Tabel. 1.JPG

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)