Geplaatst op 14 juni 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Geen toename CV-risico en minder hypoglykemieën in DEVOTE studie

Geen toename CV-risico en minder hypoglykemieën in DEVOTE studie

In de eerste gerandomiseerde, dubbelblinde treat-to-target trial DEVOTE is twee jaar lang de cardiovasculaire veiligheid onderzocht van insuline degludec 100 U/mL vergeleken met insuline glargine U100. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens de ADA Scientific Sessions en gelijkertijd gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.

In de DEVOTE-studie kregen 7.637 type 2 diabetespatiënten met hoog risico op cardiovasculaire aandoeningen insuline degludec 100 U/mL als toevoeging op de standaardbehandeling. De resultaten tonen non-inferioriteit aan op MACE van insuline degludec ten opzichte van insuline glargine: hazard ratio van 0.91 (95% betrouwbaarheidsinterval [CI]: 0.78; 1.06, p=0.209). Bovendien waren de resultaten voor elke afzonderlijke MACE-component (major cardiovascular adverse events’) consistent met de overall eindpunten, inclusief het eerste optreden van CV-overlijden (HR=0.96, 95% CI: 0.76; 1.21, p=0.714), niet fataal myocardinfarct (HR=0.85, 95% CI: 0.68; 1.06,  p=0.150) of niet fatale beroerte (HR=0.90, 95% CI: 0.65; 1.23, p=0.502).

Reductie ernstige en nachtelijke hypoglykemieën

Resultaten op de secundaire eindpunten lieten met insuline degludec een significante reductie zien in het aantal ernstige hypoglykemieën (40%) en nachtelijke hypoglykemieën (53%) (beide p<0.001).

Aanvullende analyse toonde dat het HbA1c nagenoeg gelijk bleef (verschil 0.01%, p=0.779) tussen de twee onderzoeksgroepen. De nuchtere bloedglucosewaarden waren met insuline degludec significant lager (–0.4 mmol/l, p<0.001). De veiligheid van insuline degludec kwam overeen met die in de klinische trials.

Hoopgevend nieuws

Dr Bernard Zinman van het  Lunenfeld-Tanenbaum Research Institute, Mount Sinai Hospital, Toronto, Canada benadrukte dat insuline degludec geen toename van cardiovasculaire events liet zien in de DEVOTE trial en een significante reductie geeft in ernstige en nachtelijke hypoglykemieën. “Dit is belangrijk en hoopgevend nieuws voor type 2 diabetespatiënten.”


Reacties (0)
(Advertentie)