Geplaatst op 14 juni 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Betere uitkomsten met bloedglucosemonitoring voor en tijdens de zwangerschap?

Betere uitkomsten met bloedglucosemonitoring voor en tijdens de zwangerschap?

De uitkomst van zwangerschap bij vrouwen met preconceptionele diabetes (type 1 of 2) is minder goed dan bij vrouwen zonder diabetes. De glucoseregulatie vanaf het moment van de conceptie speelt hierin een belangrijke rol. Wat is de meerwaarde van bloedglucosemonitoring voor en tijdens de zwangerschap? Tijdens de 77ste Scientific Sessions van de ADA is de klinische studie ‘CONCEPTT’ gepresenteerd. Centrale vraag hierin is: biedt continue glucosemonitoring meerwaarde voor vrouwen met type 1 diabetes met een zwangerschapswens of in de vroege zwangerschap?

CONCEPTT (Continuous Glucose Monitoring in Women with Type 1 Diabetes in Pregnancy Trial)is de allereerste multi-center trial bij in totaal 324 vrouwen met type 1 diabetes met een zwangerschapswens (110 vrouwen) en een HbA1c van 7.0 % tot ≤10.0 % (53 tot ≤ 86 mmol/mol) en 214 vrouwen in de vroege zwangerschap (<13 weken en 6 dagen) die een HbA1c hebben van 6.5 % tot ≤10.0 % (48 to ≤ 86 mmol/mol). 28 centra nemen deel aan deze studie. De vrouwen worden gerandomiseerd in RT-CMG (Realtime Glucosemonitoring) naast de conventionele glucosemonitoring thuis (HGM, Home Glucose Monitoring) of in HGM alleen. De vrouwen met GCM krijgen de eerste zes dagen een blinde sensor zodat zij de waarden zelf niet kunnen aflezen.

Inclusiecriteria

Om deel te kunnen nemen moeten de vrouwen met HGM ten minste vier keer per dag hun bloedglucose meten; voor continue glucosemonitoring moeten de sensorwaarden minimaal 96 uur (incl 24 uur ’s nachts) geregistreerd worden.

In het onderzoek wordt gestratificeerd naar de diverse insulinebenadelingen (CSII of MDI) en naar baseline HbA1c. Primair eindpunt is de verandering in glykemische controle vanaf baseline HbA1c tot 24 weken of tot conceptie bij vrouwen met een zwangerschapswens, en van baseline tot 34 weken zwangerschap. Secondaire eindpunten zijn hypoglykemieën, de glucosevariabiliteit en de uitkomsten voor moeder en kind.

Risico’s moeder en kind door diabetes

Als type 1 diabetes tijdens een zwangerschap niet goed onder controle wordt gehouden, brengt dit extra risico’s met zich mee voor zowel moeder als kind. De incidentie van verschillende complicaties zoals aangeboren misvormingen, foetale groeiversnelling en macrosomie met de daaraan verbonden geboortetraumata en hypertensieve aandoeningen zoals pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, is hoger bij vrouwen met preconceptionele diabetes. Goede glucoseregulatie is derhalve van groot belang; dit is ook in de richtlijnen van de verschillende wetenschappelijke verenigingen en andere instanties opgenomen als huidige stand van de wetenschap en in het kader van veilige en kwalitatief goede zorg.

CONCEPTT zal aantonen of RT-CGM meerwaarde biedt aan vrouwen met diabetes bij wie het niet lukt met intensieve behandeling alleen een goede periconceptionele HbA1c-waarde te bereiken.

 


Reacties (0)
(Advertentie)