Geplaatst op 17 juni 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Samenwerking met huisarts verbetert cardiovasculair risicomanagement

Samenwerking met huisarts verbetert cardiovasculair risicomanagement

Door nauwe samenwerking tussen reumatoloog en huisarts wordt 70% van nieuw gediagnosticeerde patiënten met reumatoïde artritis binnen zes maanden gescreend op cardiovasculair risico door een praktijkondersteuner. Een brief van de reumatoloog naar de huisarts verhoogt dit percentage naar 84%. Deze gegevens zijn afkomstig van een studie in de regio Nijmegen.

Om het risico op cardiovasculaire aandoeningen bij reumatoïde artritis (RA) te verlagen, is adequaat cardiovasculair risicomanagement (CVRM) noodzakelijk. In de regio Nijmegen zijn reumatologen en huisartsen gaan samenwerken om CVRM zo optimaal mogelijk te laten verlopen. CVRM wordt uitgevoerd als onderdeel van het transmurale zorgprogramma. De reumatoloog informeert de huisarts als een patiënt gediagnosticeerd wordt met RA. De patiënt wordt vervolgens gescreend door de praktijkondersteuner. Laboratoriumresultaten die door de reumatoloog en de huisarts worden aangevraagd, worden verzameld in één digitaal portaal. Als er geen lipidenprofiel van de patiënt beschikbaar is in de voorafgaande vijf jaar, stuurt de reumatoloog een brief naar de huisarts hierover.

Brief naar huisarts

Van 679 patiënten met RA werd van 475 (70%) een lipidenprofiel bepaald in de voorafgaande vijf jaar. Van de 204 niet-gescreende patiënten werden er 98 alsnog gescreend na het versturen van een brief van de reumatoloog naar de huisarts. Hiermee kwam het totaal aantal gescreende patiënten met RA op 84%. Er werden geen verschillen gevonden tussen mannen en vrouwen of ziekteduur tussen de gescreende en niet-gescreende patiënten. Gescreende patiënten waren wel gemiddeld 10 jaar ouder dan niet-gescreende patiënten.

Bron

Weijers J, Rongen-van Dartel S, Hulscher M, Van Riel P. Collaboration between general practitioners and rheumatologists to manage cardiovascular risk in patients with rheumatoid arthritis patients. EULAR 2017; Madrid: Abstract FRI0759-HPR


Reacties (0)
(Advertentie)