Geplaatst op 29 augustus 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Langwerkend PCSK9-syntheseremmend middel heeft de toekomst

Langwerkend PCSK9-syntheseremmend middel heeft de toekomst

In de (nabije) toekomst wordt het mogelijk patiënten slechts enkele keren per jaar te injecteren met een langwerkend PCSK9-syntheseremmend middel (de siRNA inclisiran). Dat was een van de positieve inzichten die deze week te beluisteren vielen op het ESC-congres in Barcelona tijdens het symposium PCSK9-inhibition, a new horizon in LDL-C management. Verschillende deskundigen op dit gebied lieten hun licht hierover schijnen.

Eigenlijk is er weinig nieuws te vertellen, zei Alberico Catapano uit Milaan in zijn introductie. “We weten allemaal wat LDL-C doet en hoe het zich verhoudt tot het HDL. En hoe het een van de risicofactoren is van atherosclerose. Maar in de behandeling is er inmiddels wel veel veranderd, kijkend naar de introductie van PCSK9-remmers.”

Daar wees ook Stephen Nicholls uit Aidelaide (Australië) op. “Het is snel gegaan sinds de ontdekking van PCSK9 in 2003. Nu krijgen we prachtige resultaten uit allerlei trials, zoals de ODYSSEY-trials. Hij doelde op de cijfers van deze studie die erop wijzen dat PCSK9-remmers het LDL-cholesterol met meer dan de helft lijken te reduceren. Te denken valt aan alirocumab (Praluent, Sanofi) en evolocumab (Repatha, Amgen).

Dalende plasmaniveaus

Ondanks gebruik van statines in optimale dosering hebben veel diabetespatiënten te hoge cholesterolwaarden met een hoog risico op cardiovasculaire events. Type 2 diabetespatiënten hebben een dubbel zo hoog risico op myocardinfarct en beroerte. Bovendien neemt het CV-risico toe naarmate de duur van de diabetes, met name bij insulinetherapie. Daarnaast wordt lipide management bemoeilijkt door het unieke lipide profiel van diabetespatiënten. Door remming van PCSK9 dalen de plasmaniveaus van LDL-cholesterol met ongeveer 60%, zo blijkt uit diverse trials. 

Nicholls noemde de ODYSSEY DM-INSULIN trial en de FOURIER studie. Uit deze laatste, waarin 27.564 patiënten waren geïncludeerd, blijkt dat PCSK9-remmer evolocumab het risico op cardiovasculaire events (MACE) met 20% verlaagt. Verbetering trad op na zes maanden behandeling en hield de gehele onderzoeksduur (2.2 jaar) stand. Het is voor het eerst dat het LDL-C verder verlaagt dan wat tot nu toe mogelijk was met huidige behandelingen.

The lower the better the longer

Het adagium tijdens het sympsoisum luidde herhaaldelijk ‘The lower the longer the better’. Een langdurig laag LDL, en zo vroeg mogelijk is beter voor langere tijd. “The lower the better the longer”, varieerde Paul Ridker van Harvard Medical School hierop. RNA-interferentie resulteert in significante LDL-reductie

Ten slotte aandacht voor het nieuwe middel inclisiran, dat de PCSK9-synthese remt door middel van RNA-interferentie. Dit middel bewerkstelligt eveneens een significante LDL-reductie, zoals blijkt uit de gerandomiseerde gecontroleerde dose-finding ORION-1 studie. Inclisiran 300 mg subcutaan leidt tot een LDL-verlaging van zo’n 50%. Een belangrijk effect van inclisiran is dat de LDL-reductie langer aanhoudt. Nicholls: “Voor de toekomst zou dit kunnen betekenen dat er slechts 3 of 4 injecties per jaar hoeven te worden gegeven, misschien zelfs slechts 1 keer per jaar. Maar er is nog een weg te gaan voordat het zo ver is.”


Reacties (0)
(Advertentie)