Geplaatst op 30 augustus 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Onderzoek bevestigt RR-verlagend effect van renale denervatie

Onderzoek bevestigt RR-verlagend effect van renale denervatie

Renale denervatie wordt al enige tijd aangewend om de bloeddruk te verlagen bij hypertensieve patiënten die geen medicatie gebruiken. De SPYRAL HTN-OFF MED-studie heeft nu bevestigd dat de bloeddruk inderdaad daalt door deze procedure. De resultaten werden deze week in een Hot Line Late Breaking Clinical Trial-sessie op het ESC-congres gepresenteerd.

Via renale denervatie met behulp van een katheter wordt energie geleverd aan de zenuwen in de nieren die de bloeddruk regelen. De procedure is ontwikkeld om resistente hypertensie te behandelen, waarbij geen medicatie wordt gebruikt.

De SPYRAL HTN-OFF MED is een internationale, multicentre, prospectieve, gerandomiseerde, sham-gecontroleerde studie bedoeld om de veiligheids- en bloeddrukverlagende werkzaamheid van de behandeling met het multi-electrode Symplicity Spyral renale denervatie-systeem te testen. De studie includeerde patiënten met een niet onder controle zijnde hypertensie die niet door medicijnen werd behandeld of die waren gestopt met antihypertensieve medicijnen ten minste vier weken voorafgaand aan randomisatie. Niet onder controle zijn hypertensie werd gedefinieerd als een systolische bloeddruk tussen 150 en 180 mmHg en diastolische bloeddruk van meer dan 90 mmHg en een gemiddelde systolische bloeddruk van 24 uur tussen 140 en 170 mmHg.

Eerste drie maanden

Patiënten werden gerandomiseerd naar nierdenervatie in de hoofdnieraders en -takken, of een sham procedure. Bloeddruk werd gemeten bij de basis en drie maanden, en vergeleken binnen elke behandelingsgroep.

Op het ESC-congres werden de eerste drie maanden resultaten van de eerste 80 patiënten gepresenteerd, van wie 38 nierontsteking kregen en 42 een shamprocedure hadden. In vergelijking met de basislinie was op drie maanden na de procedure de diastolische en diastolische bloeddruk met respectievelijk 10,0 mmHg (p <0,001) en 5,3 mmHg (p = 0,008) in de nier denervatie arm gedaald, vergeleken met een daling van 2,3 MmHg (p = NS) en 0,3 mmHg (p = NS) in respectievelijk de sham arm.

Daling

Voor de 24 uur lange ambulante bloeddruk, vergeleken met de baseline, daalden de systolische en diastolische bloeddruk van patiënten die nierontsteking ondergaan met respectievelijk 5,5 mmHg (p = 0,04) en 4,8 mmHg (p <0,001), terwijl ze in de sham controle arm daalden Met respectievelijk 0.5mHg (p = NS) en 0,4 mmHg (p = NS).

Lees ook over het onderzoek in The Lancet


Reacties (0)
(Advertentie)