Geplaatst op 13 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Empagliflozine heeft positief effect op nierfalen

Empagliflozine heeft positief effect op nierfalen

Patiënten met chronisch nierfalen hebben het meeste baat bij de SGLT-2-remmer empaglifozine. Empaglifozine zorgt ervoor dat de eGFR verlaagt tot het niveau van type 2 diabetespatiënten zonder chronisch nierfalen. Dit blijkt uit een analyse van de nierdata uit de EMPA-REG Outcome Study waarin specifiek is gekeken naar het effect van empagliflozine op albuminurie. De resultaten zijn bekend gemaakt tijdens de EASD Scientific Sessions 2017 in Lissabon en gepubliceerd in The Lancet.

De EMPA-REG Outcome study was de eerste studie waarin de cardiovasculaire effecten van glucoseverlagende medicatie uitgebreid is onderzocht. Empagliflozine blijkt bij patiënten met type 2 diabetes de 3-point major adverse cardiovascular events (3P-MACE) te verlagen met 14%, CV-overlijden met 38%, de algehele mortaliteit met 32% en het aantal ziekenhuisopnames door hartfalen met 35%. Dit was opzienbarend nieuws voor diabetologen toen deze uitkomsten werden gepresenteerd tijdens de EASD in Stockholm in 2015. Diverse trials volgden. Zo is gekeken of de positieve uitkomsten anders zouden zijn bij patiënten met metformine, patiënten die een sulfonylureumderivaat gebruiken en patiënten op insuline. Alle positieve cardiovasculaire uitkomsten bleven gelijk, zonder extra risico op hypoglykemieën. Drie posters over deze onderzoeken zijn gepresenteerd in Lissabon.

Nierfalen

Aangezien cardiovasculaire aandoeningen en ook nierfalen veel voorkomen bij diabetespatiënten is onderzocht wat het effect is bij patiënten met nierfalen. In dit onderzoek had 59% van de patiënten normo-albuminurie, 29% micro-albuminurie en 11% macro-albuminurie, en 26% van de deelnemers hadden een eGFR < 60 mL/min per 1·73m². Bloeddruk en lipiden waren goed gecontroleerd; circa 80% gebruikte een RAAS-remmer. Door continu de UACR (Urine Albumin-to-Creatinine Ratio) te meten bleek dat empaglifozine in vergelijking met placebo de UACR-toename vertraagde bij de patiënten met normo-albuminurie met 7% (95% CI 12–2; p=0·013), de UACR verlaagde met 25% (31–19; p<0·0001) in micro-albuminurie patiënten en zelfs met 32% (41–23; p<0·0001) in macro-albuminurie patiënten. Dit effect trad al op in week 12 en hield aan tot week 164. Dit was onafhankelijk van Hba1c-veranderingen. Ook bleek de UACR-reductie los te staan van verlaging van systolische bloeddruk, lichaamsgewicht, plasmaconcentratie van urinezuur , eGFR of LDL of het gebruik van RAAS-remmers.

De grootste acute verlaging van eGFR was te zien patiënten met macro-albuminurie. Empaglifozine zorgde ervoor dat de eGFR verlaagde tot het niveau van type 2 diabetespatiënten zonder chronisch nierfalen.

Cardiologen

De resultaten van de EMPA-REG Outcome Study waren in eerste instantie goed nieuws voor diabetologen. Voor cardiologen is het interessant te weten of deze uitkomsten ook van toepassing zijn op patiënten met hartfalen. Als zij al extra inzetten op verlaging van LDL-cholesterol en bloeddruk, zou het effect van empagliflozine in deze patiënten dan even sterk zijn? Type 2 diabetespatiënten zijn gerandomiseerd naar EMPA 10 mg, EMPA 25 mg of placebo. In alle onderzoeksarmen is gestreefd naar een systolische bloeddruk <140 mmHg en een diastolische bloeddruk <90 mmHg, LDL-C <100 mg/dL en HbA1c <7.5%. Bij baseline en tijdens de studie is gekeken naar de effecten van behandeling op cardiovasculaire aandoeningen en algehele mortaliteit.

Voordelen gelijk

De hazard ratio voor CV-overlijden voor empagliflozine versus placebo waren 0.61 (0.49, 0.76), 0.59 (0.47, 0.75), 0.62 (0.49, 0.78) en 0.61 (0.48, 0.76), en voor algehele mortaliteit 0.67 (0.56, 0.81), 0.66 (0.55, 0.79), 0.67 (0.56, 0.81) en 0.67 (0.56, 0.81) (Figuur). De onderzoeksresultaten zijn dinsdagmiddag  gepresenteerd in Lissabon. Nefroloog Max van Eijnatten: “De voordelen op cardiovasculaire uitkomsten hielden stand en zelfs het HbA1c veranderde niet.”

Beeld bericht 1

 

Van Eijnatten vervolgt: “In de EMPEROR vervolgstudies onderzoeken we de effecten van empagliflozine bij patiënten met reduced ejection fraction (HFrEF, EMPEROR Reserved) en patiënten met ejection fracture (EF, EMPEROR Reduced). Alller eerder positieve uitkomsten kunnen een verandering teweegbrengen bij zowel de behandeling van diabetes, nierfalen en cardiovasculaire aandoeningen. Het zijn interessante tijden. We kijken vol verwachting uit naar de resultaten van de vervolgstudies die in 2018 bekend worden gemaakt.”


Reacties (0)
(Advertentie)