Geplaatst op 13 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

IDegLira verbetert cardiovasculaire uitkomsten

IDegLira verbetert cardiovasculaire uitkomsten

Combinatietherapie met basale insuline degludec en GLP-1 agonist liraglutide in één injectie verbetert de cardiovasculaire uitkomsten bij patiënten die niet voldoende te reguleren zijn met basale insuline alleen. Dit blijkt uit de DUAL II en DUAL V, waarvan de resultaten zijn gepresenteerd tijdens de 53ste EASD Scientific Sessions in Lissabon.

Al eerder zijn de effectiviteit en veiligheid van de combinatietherapie insuline degludec/liraglutide (IDegLira) aangetoond bij type 2 diabetespatiënten die alleen met basale insuline onvoldoende glykemische controle behaalden. De daling in HbA1c was superieur ten opzichte van basale insuline alleen. In de LEADER CV Outcome trial zijn de cardiovasculaire voordelen van liraglutide aangetoond. In deze twee post-hoc onderzoeken is gekeken naar het effect op cardiovasculaire markers van IDegLira versus insuline degludec (IDeg; DUAL II) en IDegLira versus insuline glargine U100 (IGlar U100; DUAL V), beide toegevoegd aan metformine.

Design DUAL II en V

DUAL II was een 26-weken durende gerandomiseerde, dubbelblinde treat-to-target trial onder 413 patiënten met type 2 diabetes die basale insuline gebruikten en metformine, met en zonder toevoeging van een sulfonylureumderivaat. Zij zijn gerandomiseerd naar eenmaal daags IDegLira of IDeg met een maximale dosis van 50 eenheden.

DUAL V was een 26-weken durende, gerandomiseerde, open-label, treat-to-target trial met 557 type 2 diabetespatiënten die IGlar U100 (20-50 eenheden) gebruikten met metformine. Zij zijn gerandomiseerd naar eenmaal daags IDegLira of IGlar U100.

Positieve uitkomsten

Zowel in DUAL II als in DUAL V daalde de systolische bloeddruk meer met IDegLira. Er was met IDegLira een kleine, maar statistisch significante stijging in de gemiddelde hartslag zichtbaar. En, met IDegLira nam het gewicht af terwijl patiënten op insuline aankwamen. Lipiden verbeterden met IDegLira; het totale cholesterol en het LDL-cholesterol waren significant lager vergeleken met insuline.

DUAL II

Specifiek in de DUAL II trial waren het plasma-apolipoproteïne B (apoB) en de brain natriuretic peptide (BNP) dat in specifieke cellen van de hartspier worden aangemaakt, vooral wanneer sprake is van overbelasting van het hart, significant lager met IDegLira vergeleken met IDeg (0.92 [0.88; 0.95]95%CI p<0.0001 en 0.66 [0.55; 0.79]95%CI p<0.0001 respectievelijk, terwijl de ultrasensitieve CRP-bepaling (hsCRP) gelijk was na 26 weken.

De onderzoekers concludeerden dat met IDegLira een verbetering te zien is wat betreft de cardiovasculaire risico markers, na 26 weken. Zij schrijven dit vooral toe aan de liraglutide component van IDegLira.

Beeld bericht 2

 


Reacties (0)
(Advertentie)