Geplaatst op 13 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Rechtstreeks onderzoek wijst uit: sulfonylureumderivaten en pioglitazon even goed

Rechtstreeks onderzoek wijst uit: sulfonylureumderivaten en pioglitazon even goed

Type 2 diabetespatiënten die onvoldoende baat hebben bij metformine krijgen meestal een sulfonylureumderivaat of pioglitazon aan de behandeling toegevoegd. Maar welke van de twee nu het beste en het veiligste is, is nog nooit in een rechtstreeks duel vergeleken. Tot nu, in de TOSCA.IT-trial. Uit dit onderzoek blijkt dat beide middelen even veilig zijn als het gaat om cardiovasculaire aandoeningen. Beide middelen zijn ook gelijkwaardig effectief voor de glucosecontrole. De onderzoekers hebben een lichte voorkeur voor pioglitazon omdat het minder hypoglykemieën geeft.

Als patiënten met type 2 diabetes niet voldoende hebben aan een behandeling met alleen metformine bestaat nogal wat onzekerheid over welk middel het beste aan metformine kan worden toegevoegd: een sulfonylureumderivaat of de thiazolidinedion pioglitazon. Sulfonylureumderivaten zijn in dit geval de meest gebruikte middelen. Van deze medicijnklasse is de cardiovasculaire veiligheid onduidelijk. Om die reden zou pioglitazon een goed alternatief kunnen zijn. Pioglitazon had namelijk een beschermende werking op ischemische cardiovasculaire aandoeningen. Maar, bij pioglitazon waren er weer zorgen over mogelijke klinisch relevante bijwerkingen. De behandelrichtlijn voor patiënten met type 2 diabetes en een gering cardiovasulair risico beoordeelde beide behandelingen tot nu toe als gelijkwaardig. De TOSCA.IT-trial ondersteunt nu deze richtlijn.

Sulfonylureumderivaat of pioglitazon?

De  TOSCA.IT-trial is een multicenter gerandomiseerde klinische trial onder patiënten met diabetes type 2 die met alleen metformine de glucosespiegel onvoldoende onder controle krijgen. De patiënten zijn gerandomiseerd naar een behandeling met een sulfonylureumderivaat of pioglitazon naast metformine. In totaal deden 3028 patiënten tussen de 50 en 75 jaar aan de studie mee uit 57 verschillende plaatsen in Italië, waarvan de helft pioglitazon kreeg en de helft een sulfonylureumderivaat. De patiënten zijn gevolgd tot er zich een cardiovasculaire gebeurtenis voordeed, zoals een spoed-revascularisatie van de kransslagader, een niet-fataal myocardinfarct, een niet-fatale stroke of tot de patiënt overleed aan welke oorzaak dan ook.

Cardiovasculaire veiligheid

Dit primaire eindpunt deed zich voor bij 105 patiënten die pioglitazon kregen en 108 patiënten die een sulfonylureumderivaat kregen. Daarmee was de cardiovasculaire veiligheid van beide middelen gelijk met 1.5 cardiovasculaire gebeurtenis per 100 persoonjaren. Van de patiënten die pioglitazon kregen, kregen er significant minder een minder een hypoglykemie: 10%, onder de mensen met een sulfonylureumderivaat was dat 34%.  

Representatieve groep

Bijzonder aan het onderzoek is dat slechts 11% van de deelnemende patiënten voorafgaand aan deelname aan de trial een cardiovasculaire gebeurtenis hadden doorgemaakt. Daarmee gaat het om een groep patiënten die meestal genegeerd wordt in klinische trials die de cardiovasculaire effecten van glucoseverlagende middelen onderzoeken. Deze groep is ook meer representatief voor de patiënten die artsen in de dagelijkse klinische praktijk zien.


Reacties (0)
(Advertentie)