Geplaatst op 13 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Diabeteseducatie belangrijk voor insulinegebruikende type 2 diabetespatiënt

Diabeteseducatie belangrijk voor insulinegebruikende type 2 diabetespatiënt

Goede voorlichting en educatie bevordert de tevredenheid van patiënten met diabetes type 2 die een insulinebehandeling krijgen. Dat concludeert Anne Meike Boels, arts-onderzoeker bij het Julius Centrum van het UMC Utrecht, in haar onderzoek naar de mening van type 2 diabetespatiënten over de behandeling met insuline. Ze presenteerde de resultaten op de 53ste EASD annual meeting in Lissabon.

Op grond van haar onderzoek wil Boels het belang van educatie benadrukken. Bovendien vindt zij dat artsen en praktijkverpleegkundigen extra aandacht moeten hebben voor patiënten met een slechtere gezondheidstoestand en mensen die de glucosehuishouding minder goed onder controle krijgen.

Insulinebehandeling

Voorgaand onderzoek toonde aan dat type 2 diabetespatiënten die een insulinebehandeling kregen, minder tevreden waren over de behandeling dan patiënten die glucoseverlagende medicatie of louter leefstijladvies kregen. De reden voor het verschil was niet duidelijk. Boels wilde achterhalen waarom de patiënten die insuline krijgen, minder tevreden waren. Ze gebruikte voor haar onderzoek de gegevens van de GUIDANCE-study, een dwarsdoorsnedeonderzoek onder ruim 7500 patiënten uit 8 Europese landen, waaronder Nederland. Het gaat in dit onderzoek voornamelijk om patiënten die bij de huisarts onder controle zijn. De patiënten kregen alle mogelijke behandelingen. Boels selecteerde alleen de patiënten die een insulinebehandeling krijgen, 1984 in totaal. De patiënttevredenheid is gemeten met de Diabetes Treatment Satisfaction Questionnaire (DTSQ) waarin de score voor tevredenheid varieert van 1 tot 36 punten. De uitkomst van de DTSQ is gekoppeld aan diverse kenmerken van de ziekte, behandeling en de patiënt.

Diabeteseducatie

Boels zag onder insulinepatiënten een significant verband tussen diabeteseducatie en de tevredenheid met de behandeling. Patiënten die diabeteseducatie krijgen, scoren gemiddeld 1.6 punten hoger. Daarnaast zijn patiënten met macrovasculaire complicaties meer tevreden: ze scoren 0.8 punten hoger. Boels vermoedt dat dit komt door de intensievere behandeling die deze mensen krijgen.  

Betere gezondheidstoestand

De tevredenheid met de insulinebehandeling neemt ook toe naarmate de patiënten hun gezondheidstoestand als beter ervaren. Voor iedere punt hoger op een honderdpuntenschaal voor de gezondheidstoestand, neemt de patiënttevredenheid met 0.08 punt toe. Het succes van de insulinebehandeling op de glucosehuishouding speelt ook een geringe, maar significante rol in de patiënttevredenheid. Voor ieder procentpunt dat de HbA1C hoger is, neemt de tevredenheid met 0.52. Naarmate patiënten vaker een hyperglykemie doormaken, wordt de tevredenheid ook geleidelijk aan minder. Het doormaken van een hypoglykemie speelt echter geen rol. Dat komt volgens Boels omdat ‘sommige patiënten die insuline krijgen een hypo als falen van de behandeling beschouwen terwijl anderen dit als een onvermijdelijke gebeurtenis zien van het reguleren van de glucosespiegel. In het oordeel over tevredenheid balanceren beide opvattingen elkaar uit.’

Boels erkent dat alle verschillen die zij heeft gemeten ‘klein’ zijn. Mogelijk spelen volgens haar ook  andere factoren een rol die zij niet heeft meegenomen.

Het onderzoek van Boels is gepubliceerd in BMC Open.


Reacties (0)
(Advertentie)