Geplaatst op 14 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Inhaleerbare glucagon nieuwe oplossing voor hypoglykemieën?

Inhaleerbare glucagon nieuwe oplossing voor hypoglykemieën?

Veel aandacht was er voor hypoglykemieën en de werking van glucagon tijdens de 53ste EASD annual meeting in Lissabon. Is het bijvoorbeeld mogelijk een hypoglykemie te voorkomen door voor het sporten een kleine hoeveelheid glucagon toe te dienen? En zo ja, in welke vorm kan glucagon genomen worden?

Tot nu toe is het advies aan patiënten met type 1 diabetes om minder insuline te gebruiken voorafgaand aan het sporten of extra koolhydraten te nemen. Desondanks hebben veel mensen last van een hypoglykemie of juist een hyperglykemie tijdens of na het sporten. In een onderzoek waarvan de resultaten zijn gepresenteerd in Lissabon is gekeken of een minidosis glucagon (MDG), genomen voor het sporten, een hypoglykemie zou kunnen voorkomen. Dit is getest bij vijftien volwassenen met type 1 diabetes die 45 minuten lang sportten (~55% VO2max) zonder interventie (de controlegroep) en patiënten die of de basaalstand van de insulinepomp halveerden, of 40 gr glucosetabletten namen of 150 mg glucagon.

Minidosis glucagon

De glucosehoeveelheid nam iets toe tijdens het sporten in de MDG-groep. In de controlegroep en de groep die minder insuline toediende, daalden de bloedglucosewaarden. In de groep die glucosetabletten nam, steeg de bloedglucosewaarde verder dan met MGD. In de controlegroep kregen zes patiënten een hypoglykemie (<3.9 mmol/l) tegenover vijf patiënten in de insulinereductie groep. Met MDG of glucosetabletten kreeg niemand een hypoglykemie. Bij vijf patiënten die glucosetabletten hadden genomen, steeg de bloedglucosewaarde tot meer dan 13.9 mmol/l. Met MDG was dit bij slechts één person het geval. Dit geeft aan dat MDG effectiever kan zijn dan insulinereductie om hypoglykemieën gerelateerd aan het sporten te voorkomen. Bovendien is het risico op een hyperglykemie lager dan bij het nemen van extra koolhydraten.

bericht 2 figuur 1 

Inhaleerbare glucagon

In welke vorm kan glucagon dan genomen worden, is de vraag. Glucagon inhaleren zou de meest patiëntvriendelijke oplossing zijn, maar is de werking dan voldoende effectief? In een multicenter open-label studie is gekeken naar de effectiviteit en het gebruiksgemak van nasaal glucagon (NG) om matige tot ernstige hypoglykemieën op te lossen bij jonge type 1 diabetespatiënten tussen de 4 en 18 jaar. De resultaten zijn gepresenteerd tijdens een postersessie. In real life setting gebruikten de patiënten 3mg NG bij een hypo. Over het gebruiksgemak en het herstel na een hypo hebben de jongeren gerapporteerd via een vragenlijst.

Snel herstel

Veertien patiënten maakten gemiddeld 2.4 matige hypoglykemieën (≤ 3.9 mmol/l) door met neuroglycopene symptomen als gevolg van het tekort aan glucose in de hersenen. In totaal zijn dit dus 33 events. Wat bleek? Zij herstelden binnen 30 minuten van hun hypoglykemie met één puf NG. Zou nasaal glucagon in de toekomst de manier zijn om hypoglykemieën snel, veilig en patiëntvriendelijk te voorkomen en of op te lossen?

 


Reacties (0)
(Advertentie)