Geplaatst op 14 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Superieure verbetering van HbA1c en postprandiale bloedglucosewaarden met ultrasnelwerkende insuline Fiasp

Superieure verbetering van HbA1c en postprandiale bloedglucosewaarden met ultrasnelwerkende insuline  Fiasp

Fiasp® (fast-acting insulin aspart) verbetert het HbA1c en de postprandiale bloedglucosewaarden op de langere termijn, vergeleken met insuline aspart (NovoRapid). Dit blijkt uit een 52 weken durend onderzoek waarvan de resultaten gepresenteerd zijn tijdens de 53ste EASD annual meeting in Lissabon. Fiasp® werkt snel en stabiel door toevoeging van twee componenten: vitamine B3 (niacinamide) voor de snellere absorptie en een natuurlijk voorkomend aminozuur (L-Argnine) voor de stabiele werking.

Uit de nieuwe resultaten die gepresenteerd zijn in Lissabon blijkt dat met Fiasp® de significante HbA1c-verbetering uit de eerdere 26 weken studie ook na 52 weken nog altijd stand hield. De resultaten bevestigden ook het veiligheidsprofiel van Fiasp®: er traden niet meer hypoglykemieën op dan in de eerdere studie.

“Veel mensen hebben moeite hun postprandiale bloedglucosewaarden onder controle te krijgen”, aldus professor Chantal Mathieu, onderzoeker, voorzitter van de faculteit endocrinologie en professor of Medicine aan de Katholieke Universiteit Leuven, België. Fiasp kan een heel goed alternatief voor hen zijn om meer grip te krijgen op hun diabetes.”

Natuurlijke insulinerespons

Regelmatig voorkomende hoge postprandiale bloedglucosewaarden verhogen het risico op cardiovasculaire aandoeningen en andere diabetescomplicaties, inclusief retinopathie, nefropathie en kanker. Ze hebben ook negatieve invloed op het Hba1c. Maaltijdinsuline zou de postprandiale bloedglucosewaarden moeten verlagen, maar conventionele snelwerkende insulines werken langzamer dan de natuurlijke fysiologische insulinerespons. Hierdoor kunnen mensen met diabetes te kampen krijgen met hoge waarden na de maaltijd, die langere tijd aanhouden. Fiasp slaagt erin de natuurlijke insulinerespons beter na te bootsen met betere controle van de overall bloedglucosewaarden.

Significante HbA1c-daling

Onderzoek met Fiasp is gedaan in de zgn. ONSET trial waarin is gekeken naar de effectiviteit en veiligheid van Fiasp vergeleken met insuline aspart. In deze fase 3, gedeeltelijk dubbelblinde basaal-bolus treat-to-target trial zijn 1.143 type 1 diabetespatiënten gerandomiseerd. Er vond een evaluatie plaats na 26 en na 52 weken. Na 52 weken was met Fiasp een statistisch significante HbA1-daling zichtbaar van -0.10% in volwassen type 1 diabetespatiënten. Ook de reductie in de postprandiale bloedglucosewaarden na 1 uur was significant met een verhoging van -0.91 mmol/l. In de verhoging van de waarden na 2 uur was geen significant verschil met insuline aspart.

Door de snelle werking van Fiasp® moet het 0 tot 2 minuten voor het begin van de maaltijd worden toegediend, met de mogelijkheid tot toediening tot maximaal 20 minuten na het begin van de maaltijd. Fiasp® heeft zijn maximale effect tussen 1 tot 3 uur na de injectie en het effect duurt 3 tot 5 uur. Fiasp® kan ook worden gebruikt voor continue infusie in een pompsysteem.

Fiasp is goedgekeurd in Canada, Zwitserland en Australie en wacht momenteel in andere 10 landen op goedkeuring. FDA goedkeuring wordt het derde kwartaal van 2017 verwacht.

 


Reacties (0)
(Advertentie)