Geplaatst op 14 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Ernstige hypoglykemieën verhogen risico op CV-events en overlijden

Ernstige hypoglykemieën verhogen risico op CV-events en overlijden

Behandeling met liraglutide geeft dezelfde vermindering van MACE (major cardiovascular events) bij type 2 diabetespatiënten met een hoog CV risico, ongeacht of zij wel of geen ernstige hypoglykemie hadden tijdens de onderzoeksperiode. Bovendien hadden de patiënten op liraglutide minder hypoglykemieën vergeleken met placebo. Dit blijkt uit een post hoc analyse van de LEADER trial. De resultaten zijn gepresenteerd op de 53ste EADV meeting in Lissabon.

Al eerder, in 2016, werden de verrassende resultaten bekend gemaakt van de LEADER trial, een dubbelblind onderzoek waarin 9.340 patiënten met type 2 diabetes en een hoog CV risico gerandomiseerd werden naar liraglutide 1.8 mg of placebo, beide toegevoegd aan standaard zorg. Liraglutide verlaagde het risico op het samengestelde primaire eindpunt van CV overlijden, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte met 13% ten opzichte van placebo (95% betrouwbaarheidsinterval [BI]: 3 tot 22%, P=0.01) na 3.8 jaar follow-up. Met liraglutide was er tevens een significante vermindering van 22% in CV overlijden (95% BI: 7 tot 34%, P=0.007) en werd het overlijden door welke oorzaak dan ook met 15% verminderd (95% BI: 3% tot 26%). Het voorkomen van een niet-fataal hartinfarct, niet-fatale beroerte en ziekenhuisopname voor hartfalen was niet-significant lager met liraglutide ten opzichte van placebo.

Ernstige hypoglykemieën

In de post hoc analyse is specifiek vervolgonderzoek gedaan naar de gevolgen van ernstige hypoglykemieën. Hierin is gekeken naar de tijd die verstreek tot de eerste MACE (major adverse cardiovascular events: CV-overlijden, niet-fataal myocardinfarct of niet-fatale beroerte), CV-overlijden en algehele mortaliteit bij patiënten met en zonder ernstige hypoglykemieën. Tijdens het onderzoek kregen 267 patiënten een ernstige hypoglykemie (liraglutide n=114, placebo n=153; rate ratio, 0.69; 95% CI: 0.51; 0.93). Patiënten die een hypoglykemie kregen, liepen meer risico op MACE, CV-overlijden en algehele mortaliteit dan de patiënten die geen hypoglykemie kregen. Dit risico was tot 60 dagen na de hypoglykemie aanzienlijk verhoogd. Het beschermende effect van liraglutide op MACE hield aan toen patiënten met ernstige hypoglykemieën niet meer meededen aan de analyse.

bericht 4 figuur 1

Lange termijn complicaties hypoglykemieën

Uit deze analyse blijkt opnieuw hoe groot het risico is van ernstige hypoglykemieën. Hier is tijdens de EASD meeting uitgebreid bij stilgestaan. Het is van groot belang ernstige hypoglykemieën te voorkomen. Dit blijft de sleutel in diabetesmanagement. Niet alleen vanwege korte termijn maar ook lange termijn. In de 32st Camillo Golgi lecture, ging Brian Frier in op de lange termijn complicaties van hypoglykemieën. Frier is professor aan het Queen’s Medical Research Institute aan de universiteit van Edinburgh. Hij benadrukte in zijn lezing dat hypoglykemieën niet zomaar bijwerkingen zijn van de behandeling, maar serieus negatief effect hebben op micro- en macrovasculaire complicaties.

Pathofysiologische effecten

De pathofysiologische effecten van hypoglykemieën hebben invloed op de bloeddoorstroom in de kleine vaten. De effecten hiervan houden soms een week aan. Het is dus absoluut niet waar dat de hormonale en intravasculaire veranderingen door hypoglykemieën van korte duur zijn en niet veel pathologische consequenties hebben. Ze kunnen zelfs tot trombose leiden en onstekingsreacties met als gevolg cardiovasculaire aandoeningen. De progressie tot atherosclerose kan versneld worden wanneer hypoglykemieën vaak optreden met verslechtering van macro- en micro angiopathie. Het zijn dus niet alleen de hoge bloedglucosewaarden die diabetescomplicaties veroorzaken, maar ook de hypoglykemieën.”

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)