Geplaatst op 15 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Combinatie PSCK9-remmer en GLP-1-analoog in één molecuul lijkt veilig voor diabetespatiënt

Combinatie PSCK9-remmer en GLP-1-analoog in één molecuul lijkt veilig voor diabetespatiënt

Een gefuseerd molecuul dat zowel een PCSK9-remmer als een GLP-1-analoog bevat, is voor het eerst bij mensen getest. In deze veiligheidsstudie lijkt het middel met de ontwikkelnaam MEDI4166 veilig en werd zowel effect op de glucosehuishouding als het vetmetabolisme waargenomen. De studie is gepresenteerd tijdens de EASD Scientific Sessions in Lissabon.

GLP-1-agonisten zijn al langer in gebruik als effectief medicijn bij type 2 diabetes. De middelen hebben een significant effect op de bloedglucosewaarden en hebben bij sommige patiënten bovendien een gunstig effect op cardiovasculaire uitkomsten. Patiënten met type 2 diabetes èn een vastgestelde cardiovasculaire aandoening of een verhoogd risico op het krijgen daarvan, krijgen bovendien vaak een statine om het LDL-cholesterol te verlagen. Voor mensen bij wie statines het LDL-cholesterol onvoldoende verlagen of die het middel in hoge doseringen niet kunnen verdragen, is inmiddels het antiproprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) een effectieve aanvulling. Maar, de ontwikkelingen staan niet stil. Hoe ideaal zou het zijn als diabetespatiënten met een cardiovasculair risico naast metformine niet nog twee, maar slechts één middel hoeven te gebruiken? Dat is de gedachte achter de ontwikkeling van de combinatie van een GLP-1-agonist en PCSK9-remmer in één molecuul. Het middel met de studienaam MEDI4166 is een antistof-peptide waarbij GLP-1 aan de lichte keten van de PCSK9-antistof is gekoppeld.

Fusiemedicijn bij mensen

Tijdens de EASD Scientific Sessions presenteerde Meena Jain, werkzaam bij MedImmune, de resultaten van een eerste veiligheidsstudie van het fusiemedicijn bij mensen. In deze studie kregen 40 diabetespatiënten met een LDL-cholesterolgehalte van 1.8 mmol/l of hoger naast een behandeling met metformine het studiemedicijn MEDI4166 in vijf verschillende doseringen of een placebo. De patiënten zijn zes weken gevolgd om de veiligheid, de immuunreacties en de farmacokinetiek te bestuderen.

Acceptabel veiligheidsprofiel

Het fusiemedicijn heeft een acceptabel veiligheidsprofiel, concludeert Jain. Bijwerkingen kwamen voor bij twee derde van de MEDI-4166 gebruikers en bij de helft van de placebogebruikers. Deze bijwerkingen waren niet dosisafhankelijk. Bij laboratoriumonderzoek, ECG-metingen en lichamelijk onderzoek zijn geen afwijkende reacties gevonden. Ruim een kwart van de MEDI-4166-gebruikers liet een immuunrespons zien, maar deze had geen effect op de farmacokinetiek en de farmacodynamiek van het middel. Het vrije PCSK9 in het bloed nam af in een dosisafhankelijk patroon en een GLP-1-receptor bio-assay toonde verhoogde GLP-1 activiteit aan.

De studie bij mensen volgde op een succesvolle proefdierstudie. MEDI4166 zorgde bij obese muizen met diabetes type 2 voor een significante glucosecontrole en een fors gewichtsverlies. In apen werd de LDL-cholesterol-concentratie in het bloed beduidend minder.


Reacties (0)
(Advertentie)