Geplaatst op 15 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Signalen verminderde leverschade nog onvoldoende bewijs voor behandeling leververvetting

Signalen verminderde leverschade nog onvoldoende bewijs voor behandeling leververvetting

Een aantal diabetesmiddelen zorgt naast de glucosecontrole ook voor een verlaging van leverenzymen. Dat doet de vraag rijzen of deze middelen bij uitstek geschikt zijn voor type 2 diabetespatiënten met een non alcoholic fatty liver disease (NAFLD) of een non alcoholic steatohepatitis (NASH ). Dit om verergering tot fibrose en levercirrose te voorkomen. Onderzoekers meldden op de EASD Scientific Sessions in Lissabon dat verschillende klassen diabetesmiddelen weliswaar zorgen voor een vermindering van de leververvetting, maar dat dit nog geen bewijs voor de preventie van cirrose is.

In twee studies is specifiek de inwerking van verschillende klassen diabetesmedicijnen op de leverenzymen bestudeerd.

Effect dulaglutide op NAFLD en NASH

Axel Haupt, Eli Lilly and Company, voerde een post-hoc-analyse uit van de AWARD-studie. Daarbij keek hij specifiek of het effect van de GLP-1-agonist dulaglutide op leverenzymen bij een subgroep van patiënten met NAFLD en NASH verschilde van de totale onderzoeksgroep in de AWARD-studie. Haupt zag dat dulaglutide in de gehele populatie van de AWARD-studie zorgde voor een significante afname van de enzymen ASAT, alanine-aminotransferase (ALAT) en Gamma-GT met respectievelijk 1,1, 1,7 en 6,6 IU/l. In de subgroep met NAFLD- en NASH-patiënten constateerde hij dat de invloed van dulaglutide op het leverenzym ALAT wat meer uitgesproken was: minus 2,1 IU/l.

Effect van pioglitazon op NAFLD

Anastasios Koutsovasilis, werkzaam als internist in het Diabetescentrum van het General Hospital Nikaia in Athene, keek naar de werking van thiazolidinedion pioglitazon, de DPP-4-remmer sitagliptine en de SGLT-2-remmer dapagliflozine op de lever van 247 obese type 2 diabetespatiënten met NAFLD. Hij stelde aan de hand van de serumconcentratie aspartaat-aminotransferase (ASAT) en het aantal trombocyten de zogenoemde APRI-index vast om de ernst van levercirrose vast te stellen en voerde een echografie van de lever uit. Koutsovasilis zag dat de index voor leverschade APRI verbeterde bij patiënten die pioglitazon en dapagliflozin kregen. Sitagliptine had geen effect op de index. Bij de patiënten van wie de APRI wijzigde, zag het echobeeld er ook beter uit. Volgens Koutsovasilis is het te vroeg om te oordelen of de onderzochte diabetesmedicijnen daadwerkelijk leververvetting kunnen behandelen. Daarvoor is eerst bewijs nodig of de medicijnen ook het klinisch eindpunt, levercirrose, kunnen voorkomen. Overigens vindt hij wel dat dapagliflozine het meest geschikte middel is voor NAFLD-patiënten vanwege het effect heeft op HbA1C, de leverenzymen en het gewicht.


Reacties (0)
(Advertentie)