Geplaatst op 15 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

CONCEPT-trial wijst uit: betere uitkomsten met bloedglucosemonitoring voor en tijdens de zwangerschap

CONCEPT-trial wijst uit: betere uitkomsten met bloedglucosemonitoring voor en tijdens de zwangerschap

De uitkomst van zwangerschap bij vrouwen met preconceptionele diabetes is beter wanneer zij gebruik maken van CGM (continue bloedglucosemonitoring). De bloedglucosewaarden van een zwangere vrouw met CGM blijft 100 minuten per dag langer binnen de grenswaarden. Dit blijkt uit de resultaten van de CONCEPT-trial die vandaag zijn gepresenteerd tijdens de 53ste EASD annual meeting in Lissabon. Vandaag worden ook de resultaten gepubliceerd in The Lancet.

CONCEPTT (Continuous Glucose Monitoring in Women with Type 1 Diabetes in Pregnancy Trial) is de allereerste multicenter trial (31 centra) met in totaal 324 vrouwen met type 1 diabetes die of een insulinepomp gebruiken (CSII) of insuline spuiten (MDI). Geïncludeerd zijn 110 vrouwen met een zwangerschapswens en een HbA1c van 7.0% tot 10.0% (53 tot 86 mmol/mol) en 214 vrouwen in de vroege zwangerschap (<13 weken en 6 dagen) met een HbA1c van 6.5% tot 10.0% (48 tot 86 mmol/mol). De vrouwen zijn gerandomiseerd naar RT-CMG (Realtime Glucosemonitoring) naast de conventionele glucosemonitoring thuis (HGM, Home Glucose Monitoring) of alleen HGM. De vrouwen met CGM kregen de eerste zes dagen een blinde sensor zodat zij de waarden zelf niet konden aflezen.

Inclusiecriteria

Als type 1 diabetes tijdens een zwangerschap niet goed onder controle wordt gehouden, brengt dit extra risico’s met zich mee voor zowel moeder als kind. De incidentie van verschillende complicaties zoals aangeboren misvormingen, foetale groeiversnelling en macrosomie met de daaraan verbonden geboortetraumata en hypertensieve aandoeningen zoals pre-eclampsie en het HELLP-syndroom, is hoger bij vrouwen met preconceptionele diabetes. Goede glucoseregulatie is derhalve van groot belang. Dr. Denise Feig, endocrinoloog in het Mount Sinai Hospital, Toronto: “Vier van de tien baby’s van zwangere vrouwen met type 1 diabetes worden opgenomen op de neonatale intensive care (NICU) vanwege complicaties. De bevalling verloopt vaak heel moeizaam doordat de baby’s groot zijn; 1 op de 2 baby’s is te groot en vaak zelfs extreem groot – tien zo vaak als bij vrouwen zonder diabetes. Te groot geboren kinderen lopen later in hun leven meer gezondheidsrisico’s zoals overgewicht en hebben een grotere kans type 2 diabetes te ontwikkelen.”

Glykemische controle

Primair eindpunt van de CONCEPT-trial was de verandering in glykemische controle vanaf baseline HbA1c tot 24 weken of tot conceptie bij vrouwen met een zwangerschapswens, en van baseline tot 34 weken zwangerschap. Secondaire eindpunten zijn hypoglykemieën, de glucosevariabiliteit en de uitkomsten voor moeder en kind. Uit de trial blijkt dat het verschil in Hba1c met CGM -0.19% is ten opzichte HGM. Het percentage LGA (Large for gestational age)-baby’s is met CGM 53%, tegenover 69% in de controlegroep. 15% van de baby’s uit de CGM-groep hadden hulp nodig na de bevalling vanwege een hypoglykemie, tegenover 28% van de baby’s in de controlegroep. Het percentage kinderen dat langer dan 24 uur moest verblijven in de NICU was met CGM 27%, versus 43% in de controlegroep.

Meerwaarde RT-CGM

Professor Helen Murphy, university of East Anglia, Norwich: “ De CONCEPT-trial toont aan dat RT-CGM meerwaarde biedt aan vrouwen met diabetes bij wie het niet lukt met intensieve behandeling alleen een goede HbA1c-waarde te bereiken. Gezien de resultaten is ons dringende advies elke zwangere vrouw met diabetes in elk geval in het eerste trimester te voorzien van RT-CGM. In ons vervolgonderzoek gaan we dieper in op de verschillen bij vrouwen die CSII of MDI gebruikten en proberen we te achterhalen welke vrouwen geen  voordeel hadden van CGM en waarom niet.” 


Reacties (0)
(Advertentie)