Geplaatst op 15 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nachtelijke hypoglykemieën: een struggle voor 1 op de 6 diabetespatiënten

Nachtelijke hypoglykemieën: een struggle voor 1 op de 6 diabetespatiënten

Voor 1 op de 6 diabetespatiënten is het een ‘struggle’ om hypoglykemieën te voorkomen. Type 1 diabetespatiënten hebben het hoogste risico op een hypoglykemie, maar ook bij een derde van de type 2 diabetespatiënten op orale medicatie komen hypoglykemieën voor. Dit zijn met name patiënten die met insuline of sulfonylureumderivaten worden behandeld. Tijdens de 53ste EASD Annual Meeting in Lissabon was ruim aandacht voor het voorkomen van hypoglykemieën met nieuwe basale insuline, CGM of andere interventies.

In een van de sessies tijdens de EASD werd stilgestaan bij de impact van nachtelijke hypoglykemieën. Die impact is soms zo groot dat mensen niet goed kunnen functioneren in het dagelijks leven.

Impact van (ernstige) nachtelijke hypoglykemieën

 Tabel Nieuwsbericht 6.JPG

Uit ditzelfde onderzoek blijkt dat 16% van de patiënten in de afgelopen maand een hypoglykemie had. Meestal tussen middernacht en 2.00 uur (33%) of tussen 2.00 – 4.00 uur (41%). Van de deelnemers bezeerde 7% zich doordat zij vielen.

Hoge postprandiale bloedglucosewaarden

Het lastige is dat veel diabetespatiënten met goede bloedglucosewaarden naar bed gaan en zij niet wakker worden van een milde hypoglykemie. In het onderzoek van Bachmann rapporteerden de volwassenen een waarde <5 mmol/l en kinderen <6 mmol/l bij het slapengaan. Na een nachtelijke hypoglykemie was hun nuchtere bloedglucosewaarde <5-7 mmol/l, maar steeg na het ontbijt met >3 mmol/l na 1 uur en >4.5 mmol/l na twee uur. Een lage bloedglucosewaarde in de ochtend, en dus niet een hoge bloedglucosewaarde, kan een indicatie zijn voor een nachtelijke hypoglykemie.

Verhoogd risico

Risicofactoren voor een nachtelijke hypoglykemie zijn lage bloedglucosewaarden voor het slapengaan, sporten in de avond, alcohol en seks. Na het sporten neemt de insulinegevoeligheid tot 12-24 uur toe. Bovendien bleek recent dat patiënten zich na het sporten minder bewust zijn van een nachtelijke hypoglykemie.

Insuline degludec

Uit de SWITCH studie blijkt dat met insuline degludec, een ultralangwerkende basale insuline, minder hypoglykemieën voorkomen dan met insuline glargine U100  bij type 1 diabetespatiënten met een verhoogd risico op hypoglykemieën. In deze gerandomiseerde crossover trial onder 501 patiënten was het aantal hypoglykemieën na 16 weken significant lager met insuline degludec vergeleken met insuline glargine U100 (2201 versus 2463 episodes per 100 patiëntjaren). Het aantal nachtelijke hypoglykemieën was 277.1 per 100 patiëntjaren in de insuline degludec groep vs 428.6 episodes per 100  patiëntjaren de insuline glargine U100 groep.

afbeelding NB6 

CGM

Ook met CMG blijkt het mogelijk nachtelijke hypoglykemieën te verminderen wanneer de insulineafgifte tijdelijk verlaagd wordt bij een naderende hypoglykemie, zo blijkt uit een onderzoek onder 45 diabetespatiënten. Gekeken is naar het aantal bloedglucosewaarden ≤ 3.3 mmol/l gedurende 42 nachten. Nachtelijke hypoglykemieën kwamen voor in 196 van de 942 (21%) interventienachten versus 322 of 970 (33%) van de controlenachten (odds ratio 0.52 [95% CI 0.43-0.64]; P < 0.001) wanneer geen CGM werd gebruikt. Gemiddeld verlaagde het aantal hypoglykemieën met 81%, en het aantal hypoglykemieën die langer dan 2 uur aanhielden verminderde met 74%. Een ketose in de ochtend kwam vrijwel niet voor ( <1%) in beide groepen. Dit onderzoek laat zien dat het mogelijk is met aanpassingen in de insulineafgifte het aantal nachtelijk hypoglykemieen te verlagen zonder verhoogd risico op een ketose.


Reacties (0)
(Advertentie)