Geplaatst op 17 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

"Ander soort campagne nodig om te wijzen op gevaar zonnebank"

"Ander soort campagne nodig om te wijzen op gevaar zonnebank"

Hoewel de gevaren van het gebruik van de zonnebank bij het grote publiek inmiddels wel bekend verondersteld mogen worden, blijft de zonnebank onverminderd populair. “Hoog tijd om hier iets aan te doen,” zo stelde dr. Emilie van Deventer, teamleider van het Radiation Programme bij de WHO tijdens de EADV.

De rapportages van de WHO over de gevaren van de zonnebank laten weinig aan de verbeelding over: het risico op huidcarcinoom is het hoogst bij mensen die op jonge leeftijd zijn blootgesteld aan de zonnebank. De cijfers liegen er niet om: wereldwijd deden zich in 2012 meer dan 230.000 nieuwe gevallen van melanoom voor die verantwoordelijk waren voor ca. 55.500 sterfgevallen. In Europa zijn er 3.400 melanoomgevallen per jaar die toegeschreven kunnen worden aan het gebruik van de zonnebank. Dit treft vooral mensen jonger dan 30 jaar. “We vermoeden dat de invloed van een aantal cumulatieve factoren onder gebruikers van de zonnebank een van de redenen is voor de sterke correlatie tussen zonnebankgebruik en melanoom,” vertelde van Deventer. “Een recente Franse studie toonde aan dat de meeste patiënten die melanoom ontwikkelden vrouwen waren met licht haar en een dito huid met sproeten.”

Gezondheidsvoordeel versus risico

Op de vraag wat er precies moet gebeuren om het aantal gevallen van melanoom naar beneden te krijgen is geen eenduidig antwoord te geven. “Meer geld naar voorlichting over het gevaar van de zonnebank?” vroeg van Deventer zich hardop af. “Dat heeft tot nu toe niet zo veel opgeleverd.” Uit onderzoek naar de beweegreden van mensen om ondanks de duidelijk gecommuniceerde gezondheidsrisico’s toch gebruik te blijven maken van de zonnebank, bleek dat deze groep zich zorgen maakte over schoonheid én gezondheid. “Dat laatste zou je misschien niet verwachten, maar deze mensen benadrukten de mogelijke voordelen voor de gezondheid zoals hogere vitamine D-spiegels. Tegelijkertijd bagatalliseerden ze het werkelijke risico,” wist van Deventer.

Voorlichting

Met deze wetenschap lijkt het dan ook zinnig om in voorlichtingscampagnes niet verder voort te borduren op de risico’s van zonnebankgebruik, maar om juist de veelgehoorde argumenten over de potentiële gezondheidsvoordelen ter discussie te stellen. Een interessante strategie is bijvoorbeeld om preventiecampagnes op te zetten die zich richten op huidcarcinoom in relatie tot het uiterlijk. Dergelijke campagnes zijn kosteneffectief, zo bleek uit een Belgisch onderzoek. “Daarom hamert de WHO erop dat er nationaal actie wordt ondernomen ter beperking van het gebruik van zonnebanken. Daarmee kunnen namelijk zowel de gezondheidsrisico’s zoals melanoom en niet-melanoom huidcarcinoom alsook de kosten voor de gezondheidszorg beperkt worden.”


Reacties (0)
(Advertentie)