Geplaatst op 17 september 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Desoximetasonspray: effectiviteit gecombineerd met gebruiksgemak

Desoximetasonspray: effectiviteit gecombineerd met gebruiksgemak

Behandeling van pruritis bij patiënten met atopische dermatitis met desoximetasonspray 0,25% blijkt niet alleen effectief te zijn, het biedt eveneens gebruiksgemak. Deze bevindingen, afkomstig uit een pilotstudie, dienen dan ook verder geëvalueerd te worden in grotere onderzoeken.

De eerstelijns behandeling voor atopische dermatitis bestaat uit topische corticosteroïden, topische  immunomodulatoren, topische barrièrecremes, orale antihistaminica en systemische behandelingen. 

Uit de klasse corticosteroïden vormt desoximetason een zeer krachtig topisch corticosteroïd. Met de ontwikkeling van een spray is de toediening van desoximetason op een geheel nieuwe manier vormgegeven. Mogelijk vormt deze nieuwe toedieningsvorm een geschikte behandeloptie voor de behandeling van pruritus bij volwassen patiënten met atopische dermatitis.

Opzet en resultaten

In een single-center, open-label pilotstudie werd onderzocht wat de effectiviteit en veiligheid van desoximetasonspray 0,25% was bij de behandeling van pruritus bij atopische dermatitis. Patiënten werd geïnstrueerd om de spray op de aangedane plaatsen van het lichaam tweemaal daags op te brengen. Het bleek dat dit binnen een week na het begin van behandeling resulteerde in een significante afname in alle uitkomsten (IGA, pruritus, visuele analoge schaal (VAS) beoordeling van pruritus). De afnames die gezien werden, bleven gedurende de gehele studieperiode – die vier weken bedroeg – behouden. Tevens observeerden de onderzoekers dat er sprake was van significante verbeteringen in de kwaliteit van leven hetgeen gemeten werd met behulp van DLQI. Bijwerkingen werden niet gerapporteerd.

Geen irritatie en sensitisatie

In een dubbelblinde gerandomiseerde studie werd tevens onderzocht of en zo ja in welke mate met het gebruik van desoximetasonspray 0,25% en 0,05% irritatie en sensitisatie optraden. Op 22 dagen bleken beide desoximetasonsprays minder irritatie te geven dan clobetasolspray 0,05% waarmee het werd vergeleken. Het gemiddelde irritatiescore verschil bedroeg resp. -0,46 en -0,57. De mediane totale irritatiescore gedurende 22 dagen was 0 voor alle onderzochte producten. Ernstige bijwerkingen deden zich niet voor. De onderzoekers concludeerden dat desoximetasonspray weinig potentieel heeft voor irritatie of sensitisatie, al wezen ze er wel op dat de studie een aantal beperkingen had waaronder een beperkte duur.


Reacties (0)
(Advertentie)