Geplaatst op 14 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Aanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten

Aanpak van ontsteking met anti-IL-1β verbetert de uitkomsten

Recente gegevens van de CANTOS-trial, die werden gepresenteerd door Paul Ridker (Harvard Medical School), wijzen erop dat verlaging van de ontstekingsactiviteit met de interleukine (IL)-1β-remmer canakinumab betere uitkomsten geeft. De omvang van de hsCRP-reductie na een enkele gift canakinumab zou een eenvoudige methode kunnen zijn om personen die waarschijnlijk het meeste profijt van voortgezette behandeling zullen hebben, te identificeren.

Canakinumab vermindert de ontstekingsactiviteit, maar heeft geen effect op de lipidenspiegels. De hamvraag is of het verlagen van de ontstekingsactiviteit zonder een lipidenverlagend effect leidt tot minder cardiovasculaire (CV) events. Daarnaast is onzeker welke patiëntengroepen het meeste profijt hebben van verlagingen van de inflammatoire biomarker hsCRP.

Vooraf gespecificeerde analyse

In de CANTOS-studie kregen 10.061 mannen en vrouwen met een hartinfarct in de voorgeschiedenis willekeurig placebo of één van de drie doses canakinumab (50, 150 of 300 mg) eens per drie maanden subcutaan toegediend.

De vooraf gespecificeerde secundaire analyse waarvan de uitkomsten tijdens het AHA-congres werden gepresenteerd, was opgezet om het verband tussen de hsCRP-reductie en de afname van de CV events te bestuderen.

Grotere hsCRP-verlaging, minder events

Deelnemers die onder behandeling van canakinumab een hsCRP-spiegel van < 2 mg/L bereikten, hadden een 25% minder majeure nadelige CV events (MACE; HR 0,75; p < 0,0001).

Daarentegen werd geen significant voordeel waargenomen bij degenen met een on-treatment hsCRP-spiegel van ≥ 2 mg/L (HR 0,90; p = 0,11).

Afname afhankelijk van spiegel

Bij degenen die onder behandeling van canakinumab een hsCRP-spiegel van < 2 mg/L bereikten, waren zowel de CV mortaliteit (HR 0,69; p = 0,0004) als de all-cause mortaliteit (HR 0,69; p < 0,0001) met 31% afgenomen.

In tegenstelling daarmee werd geen significante afname van deze eindpunten waargenomen bij degenen bij wie de hsCRP-spiegel ≥ 2 mg/L bleef onder behandeling van canakinumab.

Analyse

Na de presentatie van de resultaten gaf Ira Tabas (New York) zijn visie op de CANTOS-studie. Hij adviseerde om verder prospectief onderzoek naar de aanpak van de inflammatie uit te voeren.

Ridker PM, MacFadyen JG, BAEverett BM, et al. Relationship of C-reactive protein reduction to cardiovascular event reduction following treatment with canakinumab: a secondary analysis from the CANTOS randomised controlled trial. Lancet. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(17)32814-3.

Reacties (0)
(Advertentie)