Geplaatst op 14 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Opereren verbetert de bloeddruk

Opereren verbetert de bloeddruk

Maar liefst 40% van de volwassen Amerikanen is obees. Dankzij bariatrische chirurgie kunnen obese mensen met hypertensie hun bloeddrukverlagende medicatie afbouwen of helemaal stoppen. Daarnaast waren in de geopereerde groep de cardiometabole markers verbeterd in vergelijking met de groep die alleen medicatie kreeg. Carlos Schiavon (São Paulo, Brazilië) presenteerde de data van de GATEWAY-studie en was eerste auteur van de bijbehorende Circulation-publicatie.

60-70% van de hypertensie bij volwassenen is te wijten aan overgewicht. Observationele en gerandomiseerde studies hebben getoond dat na een bariatrische operatie de antihypertensieve medicatie afgebouwd of gestopt kan worden en de kans op cardiovasculaire events afneemt.

Bariatrische chirurgie zou dus een effectieve strategie voor bloeddrukcontrole kunnen zijn bij patiënten met obesitas en hypertensie. Er zijn echter geen gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s) uitgevoerd bij een brede populatie van obese mensen met hypertensie.

Opereren plus medicatie

Aan de gerandomiseerde, single-center, niet-geblindeerde GATEWAY (Gastric Bypass to Treat Obese Patients With Steady Hypertension)-studie participeerden honderd patiënten met hypertensie en een body mass index (BMI) van 30-40 kg/m2 (gemiddeld 36,9 kg/m2). 70% was vrouw en de gemiddelde leeftijd 43,8 jaar.

Ze werden gerandomiseerd naar een Roux-en-Y bypass van de maag in combinatie met medicatie of alleen medicatie. Vrijwel iedereen (96%) voltooide de follow-up periode van een jaar.

Minder antihypertensiva

Het primaire eindpunt was een afname met ≥ 30% van het totale aantal gebruikte antihypertensiva, waarbij na twaalf maanden een bloeddruk van < 140/90 mmHg behouden was gebleven. Dat trad op bij 83,7% (41/49) van de patiënten in de geopereerde groep en bij 12,8% (6/47) in de controlegroep (rate ratio van 6,6; p < 0,001).

Verschil in bloeddrukmeting

Bij het vaststellen van de bloeddruk met ambulante metingen op kantoor en 24-uurs metingen thuis verdween de hypertensie bij respectievelijk 51% (25/49) en 45,8% (22/48) van de geopereerde patiënten. In tegenstelling daarmee was geen enkele patiënt die alleen medicatie kreeg, vrij van antihypertensiva na twaalf maanden.

Overige parameters

De taillemeting, BMI, nuchtere plasmaglucosespiegel, HbA1c, LDL-, triglyceriden- en hsCRP-spiegels en tienjaars risico op CV events volgens de Framingham risicoscore waren lager in de geopereerde dan in de controlegroep.

Conclusies

Dor het verbeteren van het metabole en inflammatoire profiel zou bariatrische chirurgie in theorie kunnen leiden tot een reductie van de CV events.

Schiavon CA, Bersch-Ferreira AC, Santucci EV, et al. Effects of Bariatric Surgery in Obese Patients With Hypertension: The GATEWAY Randomized Trial (Gastric Bypass to Treat Obese Patients With Steady Hypertension). Circulation. 2017;CIRCULATIONAHA.117.032130.

Reacties (0)
(Advertentie)