Geplaatst op 14 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden

PCSK9-remming vermindert events bij perifeer vaatlijden

Patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAD) hebben een hoog risico op cardiovasculaire events. De PCSK9-remmer evolocumab leidt tot een significante afname van dit risico. Gelijktijdig met de presentatie van Marc Bonaco (Harvard Medical School) verschenen de uitkomsten in Circulation. Lynne Braun (Rush University Medical Center, Chicago) gaf aan dat deze subgroepanalyse zal helpen bij het doelgerichte gebruik van PCSK9-remmers bij patiënten die het meeste profijt van deze behandeling hebben.

Patiënten met PAD van de onderste extremiteiten hebben een verhoogd risico op majeure nadelige cardiovasculaire events (MACE) en majeure nadelige events in de ledematen (MALE). Statines verminderen het risico op cardiovasculaire (CV) events en noodzaak voor perifere revascularisatie. Observationele studies wijzen op een afname van het aantal amputaties.

Evolocumab vs. placebo

Uit eerdere analyse van de FOURIER-studie is naar voren gekomen dat de PCSK9 (proproteïne convertase subtilisine / kexine type 9)-remmer evolocumab leidt tot een afname van de LDL-cholesterolspiegel en van het risico op CV events. FOURIER is een gerandomiseerde placebogecontroleerde studie naar evolocumab bij 27.564 patiënten met atherosclerotische aandoeningen waarvoor ze statinetherapie krijgen. Ze worden gedurende gemiddeld 2,2 jaar gevolgd.

Minder events

De huidige analyse van de FOURIER-studie evalueerde de effectiviteit op MACE en MALE en de veiligheid van evolocumab bij de vooraf vastgestelde subgroep van PAD-patiënten. PAD was aanwezig bij 3.642 deelnemers van de FOURIER-studie (13,2%).

Het primaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, hartinfarct, beroerte, ziekenhuisopname vanwege onstabiele angina of coronaire revascularisatie. Bij behandeling met evolocumab trad significant minder vaak het primaire eindpunt op dan in de placebogroep, zowel bij patiënten met PAD (hazard ratio 0,79; p = 0,0098), als bij degenen zonder PAD (HR 0,86; p = 0,0003).

Bijkomende interessante uitkomstmaten

Het belangrijkste secundaire eindpunt was een samenstelling van CV sterfte, myocardinfarct of beroerte. Daarvoor waren de HR’s 0,73 (p = 0,0040) voor degenen met PAD en 0,81 (p < 0,0001) zonder PAD.

Een bijkomend interessante uitkomstmaat was het effect op MALE, gedefinieerd als acute ischemie in de ledematen, grote amputatie of dringende perifere revascularisatie vanwege ischemie. Evolocumab verminderde dit risico bij alle patiënten (HR 0,58; p = 0,0093).

Nieuwe bevindingen van FOURIER

Verlaging van het LDL-cholesterol tot zeer lage spiegels (mediaan 31 mg/dL) met evolocumab bij patiënten met symptomatische PAD leidt tot een significante afname van de MACE. Daarnaast leidde evolocumab tot een significante afname van de MALE, waarbij sprake was van consistente relatieve afnames bij patiënten met en zonder PAD.

Deze voordelen gingen niet ten koste van extra bijwerkingen.

Bonaca MP, Nault P, Giugliano RP, et al. Low-Density Lipoprotein Cholesterol Lowering With Evolocumab and Outcomes in Patients With Peripheral Artery Disease: Insights From the FOURIER Trial (Further Cardiovascular Outcomes Research With PCSK9 Inhibition in Subjects With Elevated Risk). Circulation. 2017;CIRCULATIONAHA.117.032235.

Reacties (0)
(Advertentie)