Geplaatst op 15 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Twee is beter dan drie

Twee is beter dan drie

Patiënten met atriumfibrilleren die een percutane coronaire interventie (PCI) ondergaan, hebben een lager bloedingsrisico bij behandeling met de combinatie van dabigatran en een P2Y12-remmer dan met tripletherapie van warfarine, een P2Y12-remmer en acetylsalicylzuur. Deze uitkomsten van de RE-DUAL PCI-trial verschenen onlangs in NEJM. De tijdens het AHA-congres gepresenteerde analyse toonde dat de uitkomsten consistent zijn in de subgroepen.

Drievoudige antitrombotische therapie met warfarine plus twee plaatjesaggregatieremmers is de standaardbehandeling voor AF-patiënten na een PCI. Deze behandeling gaat echter gepaard met een hoog bloedingsrisico.

Duale of tripletherapie

In de RE-DUAL PCI-studie kregen 2.725 AF-patiënten die een PCI hadden ondergaan, willekeurig:

  • tripletherapie met warfarine plus een P2Y12-remmer (clopidogrel of ticagrelor) en acetylsalicylzuur gedurende 1-3 maanden (tripletherapiegroep) of 
  • duale therapie met dabigatran (110 mg of 150 mg tweemaal daags) plus een P2Y12-remmer (clopidogrel of ticagrelor) en geen acetylsalicylzuur (groepen met duale therapie van 110 mg en 150 mg).

Minder bloedingen

Het primaire eindpunt was het optreden van majeure of klinisch relevante niet-majeure bloedingen tijdens de follow-upperiode van gemiddeld 14 maanden. In die periode was het primaire eindpunt opgetreden bij:

  • 15,4% in de duale therapie-groep met dabigatran 110 mg in vergelijking met 26,9% in de groep met tripletherapie (hazard ratio 0,52; p < 0,001 voor niet-inferioriteit en voor superioriteit) en 
  • 20,2% in de duale therapie-groep met dabigatran 150 mg in vergelijking met 25,7% in de bijbehorende tripletherapiegroep (HR 0,72; p < 0,001 voor niet-inferioriteit).

Verder was duale therapie niet-inferieur aan tripletherapie wat betreft het risico op trombo-embolieën.

Subgroepen

In de op het AHA-congres gepresenteerde analyse kwam naar voren dat het voordeel van de duale behandeling met dabigatran in vergelijking met tripletherapie met warfarine consistent was bij vergelijking van verschillende subgroepen, te weten:

  • patiënten met en zonder ACS als de index event; 
  • patiënten die een drug-eluting stent (DES) of bare-metal stent (BMS) kregen; en 
  • patiënten die behandeld werden met een P2Y12-remmers ticagrelor of clopidogrel.
Cannon CP, Bhatt DL, Oldgren J, et al. Dual Antithrombotic Therapy with Dabigatran after PCI in Atrial Fibrillation. N Engl J Med. 2017;377:1513-1524.

Reacties (0)
(Advertentie)