Geplaatst op 15 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

De silent killer opnieuw gedefinieerd

De silent killer opnieuw gedefinieerd

Hypertensie staat bekend als de ‘silent killer’. Roken en hypertensie zijn de belangrijkste, te voorkomen doodsoorzaken ten gevolge van hartziekten en beroerte. Reeds bij een licht verhoogde bloeddruk kunnen complicaties optreden. Daarom is in de herziene Amerikaanse richtlijn de grenswaarde verlaagd van 140/90 naar 130/80 mmHg.

Terwijl op basis van de vorige definitie van hypertensie bij één op de drie volwassen Amerikanen sprake was van hypertensie, heeft op grond van de nieuwe streefwaarde bijna de helft van de volwassenen (46%) hypertensie.

Meer hypertensie bij 45-minners

Door de nieuwe grenswaarde voor hypertensie zal bij circa 14% meer mensen hypertensie vastgesteld worden. Zij krijgen over het algemeen leefstijladviezen. Naar verwachting zal er slechts een kleine toename van het medicatiegebruik optreden.
De nieuwe richtlijnen heeft de grootste impact voor jonge mensen. De prevalentie van hypertensie zal naar verwachting verdrievoudigen bij mannen van < 45 jaar en verdubbelen bij vrouwen van < 45 jaar.

Nieuwe indeling

De categorieën voor bloeddruk in de nieuwe richtlijn zijn:

  • Normaal: < 120/80 mmHg;
  • Verhoogd: systolische bloeddruk (SBD) 120-129 en diastolische systolische bloeddruk (DBD) < 80 mmHg;
  • Stadium 1: SBD 130-139 of DBD 80-89 mmHg;
  • Stadium 2: SBD ≥ 140 of DBD ≥ 90 mmHg; en 
  • Hypertensieve crisis: SBD > 180 en/of DBD > 120 mmHg, waarbij de medicatie snel aangepast moet worden, indien er geen andere indicaties voor problemen zijn, of een acute opname nodig is, indien er tekenen van orgaanschade aanwezig zijn.

Prehypertensie eruit

Een andere verandering in de herziene Amerikaanse richtlijnen is dat de categorie prehypertensie is verdwenen uit de richtlijn. Die categorie werd gebruikt voor mensen met een SBD van 120-139 mmHg of een DBD van 80-89 mmHg. Die mensen worden tegenwoordig gecategoriseerd als verhoogde bloeddruk of stadium I hypertensie. 

Eerdere richtlijnen classificeerden een bloeddruk van 140/90 mmHg als stadium 1 hypertensie. Dat bloeddrukniveau is in de nieuwe richtlijn geclassificeerd als stadium 2 hypertensie.

Juiste techniek

De nieuwe richtlijn benadrukt het belang om de juiste techniek van bloeddrukmeting te gebruiken. De bloeddruk moet gebaseerd zijn op het gemiddelde van 2-3 metingen tijdens ≥ 2 verschillende gelegenheden.

De richtlijn adviseert om de bloeddruk thuis te meten met een gevalideerd apparaat. Daarnaast is training van zorgverleners nodig, om ‘witte-jas-hypertensie’ te detecteren. Bij gebruik van thuismetingen is het mogelijk om ‘gemaskeerde hypertensie’, waarbij de bloeddruk normaal is in een medische setting, maar thuis verhoogd is, te identificeren.

Whelton PK, Carey RM, Aronow WS, et al. 2017 ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults. J Am Coll Cardiol. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.11.006.

Reacties (0)
(Advertentie)