Geplaatst op 15 november 2017 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Switch op basis van kosten gaat niet ten koste van de uitkomsten

Switch op basis van kosten gaat niet ten koste van de uitkomsten

Prasugrel en ticagrelor zijn even effectief gedurende het eerste jaar na een hartinfarct. Het switchen naar clopidogrel, waar vaak een economische motivatie aan ten grondslag lag, ging niet gepaard met een verhoogd risico op ischemische events. Dat is gevonden in de PRAGUE-18-trial. Zuzana Motovska (Praag, Tsjechië) presenteerde de data die gelijktijdig gepubliceerd werden in het Journal of the American College of Cardiology.

Eerdere uitkomsten van de PRAGUE-18-trial toonden geen significante verschillen tussen twee krachtige P2Y12-remmers. Totaal 1.230 patiënten die vanwege een acuut hartinfarct een primaire PCI hadden gekregen, werden gerandomiseerd tussen prasugrel of ticagrelor met een beoogde behandelingsduur van een jaar.

Resultaten

Het gecombineerde eindpunt was cardiovasculaire sterfte, hartinfarct of beroerte na een jaar. Dat trad op bij 6,6% van de prasugrel-behandelde en bij 5,7% van de ticagrelor-behandelde patiënten, wat een niet-significant verschil was (HR 1,167; p = 0,503).
Ook traden geen significante verschillen op in:

  • cardiovasculaire sterfte: 3,3 vs. 3,0% (p = 0,769)
  • hartinfarct: 3,0 vs. 2,5% (p = 0,611)
  • beroerte: 1,1% vs. 0,7% (p = 0,423)
  • all-cause mortaliteit: 4,7 vs. 4,2% (p = 0,654)
  • definitieve stenttrombose: 1,1 vs. 1,5% (p = 0,535)
  • alle bloedingen: 10,9 vs. 11,1% (p = 0,999) en 
  • TIMI majeure bloeding: 0,9 vs. 0,7% (p = 0,754).

Economische reden

Omdat patiënten de kosten van de studiemedicatie na ontslag zelf moesten betalen, besloten sommigen om te switchen naar clopidogrel. Het percentage patiënten dat om economische redenen switchte naar clopidogrel, was 34,1% (n = 216) voor prasugrel en 44,4% (n = 265) voor ticagrelor (p = 0,003).
Patiënten die economisch gemotiveerd waren om te switchen naar clopidogrel hadden in vergelijking met patiënten die de studiemedicatie voortzetten, een lager risico op majeure cardiovasculaire events, maar zij hadden ook een lager ischemisch risico.

Sterke kanten

Deze studie kent enkele sterken punten. Om te beginnen is het een volledig academische studie zonder ondersteuning van de farmaceutische industrie. Daarnaast is de vraagstelling van belang voor de klinische praktijk. Bovendien is de studie uitgevoerd in overeenstemming met de dagelijkse praktijk in Tsjechië, waarbij patienten na ontslag voor prasugrel moeten betalen. Omdat clopidogrel in dat land wel volledig wordt vergoed, besloten sommige patiënten daarnaar te switchen. Ten slotte was er een uitstekende follow-up van vrijwel alle patiënten.

Motovska Z, Hlinomaz O, Kala P, et al. One-year Outcomes of Prasugrel Versus Ticagrelor In Acute Myocardial Infarction Treated With Primary Angioplasty: The PRAGUE-18 Study. J Am Coll Cardiol. 2017. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.11.008. 

Reacties (0)
(Advertentie)