Geplaatst op 13 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Antidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers

Antidotum coupeert bloedingen bij gebruik van factor-Xa-remmers

Andexanet is een recombinant gemodificeerd factor-Xa-molecuul dat bindt aan de factor-Xa-remmers, waardoor factor-Xa zijn normale rol bij de vorming van bloedstolsels kan vervullen. In eerdere onderzoeken bij gezonde vrijwilligers bleek andexanet het antistollingseffect van de factor-Xa-remmers snel om te keren zonder significante veiligheidsproblemen. Dat is bevestigd in een tussentijdse analyse van de lopende ANNEXA-4-studie.

Doordat factor-Xa-remmers en andere anticoagulantia het vermogen van het lichaam om een bloedstolsel te vormen verminderen, kennen ze een toegenomen bloedingsrisico. Het couperen van een bloeding kan een uitdaging vormen. In tegenstelling tot sommige andere anticoagulantia is er momenteel geen goedgekeurd antidotum voor de factor-Xa-remmers beschikbaar.

Antidotum

In de ANNEXA-4-studie hadden alle onderzochte patiënten een acuut majeure bloeding binnen 18 uur na inname van één van de vier factor-Xa-remmers (apixaban, rivaroxaban, edoxaban of enoxaparine).
Ze kregen eerst een injectie met andexanet en vervolgens een twee uur durende infusie met dit geneesmiddel. De dosis werd bepaald op basis van de specifieke factor-Xa-remmer die de patiënt gebruikte, en het tijdsbeloop sinds de laatste dosis.

Eindpunten

In dit onderzoek werden twee co-primaire eindpunten beoordeeld:
• vermindering van anti-factor-Xa-activiteit; en
• bereiken van klinische hemostase binnen 12 uur na toediening.
De tussentijdse gegevens over de veiligheid bij 227 patiënten en over de effectiviteit bij 132 patiënten werden gepresenteerd.

Uitkomsten

Er was een mediane afname van de anti-factor-Xa-activiteit van:

  • 88% voor patiënten die rivaroxaban gebruikten;
  • 91% voor patiënten die apixaban gebruikten; en 
  • 75% voor patiënten die enoxaparine gebruikten. 

Zeer weinig patiënten in het onderzoek hadden edoxaban gekregen.

In overeenstemming met de verwachtingen

Een uitstekende of goede klinische hemostase werd bereikt bij 83% van de patiënten. De veiligheid van andexanet werd beoordeeld bij alle 227 patiënten. Op dag 30 was 12% van de patiënten overleden en had 11% een trombotische event doorgemaakt.
Volgens de spreker Stuart Connolly zijn de percentages van overlijden en trombotische events in overeenstemming met de verwachtingen gezien het hoge risicoprofiel van de patiënten.

First-in-class antidotum

Na de goedkeuring door de geneesmiddelenautoriteiten zou andexanet het eerste middel zijn dat de werking van de factor-Xa-remmers direct kan couperen op het moment dat een bloeding optreedt.

Bron: Connolly S. ANNEXA-4: Interim Report on the ANNEXA-4 Study: Andexanet For Reversal of Anticoagulation in Factor Xa - Associated Acute Major Bleeding. American College of Cardiology Annual Scientific Session (ACC 2018), Orlando, FL, 12 maart 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)