Geplaatst op 13 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte

Febuxostat verhoogt overlijdensrisico bij jicht en cardiovasculaire ziekte

Het jichtmedicijn febuxostat blijkt niet-inferieur te zijn aan allopurinol wat betreft het optreden van het gecombineerde primaire eindpunt van fatale en niet-fatale complicaties bij patiënten met jicht en een manifeste cardiovasculaire aandoening. Wel was de cardiovasculaire en all-cause mortaliteit significant verhoogd bij febuxostat-behandelde patiënten (secundaire eindpunt). Deze resultaten van de CARES-studie verschenen tevens online in New England Journal of Medicine.

In de eerste klinische studies naar febuxostat werd een signaal voor een verhoogd risico op nadelige cardiovasculaire events gevonden. Daarom had de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit (FDA) op het moment dat febuxostat werd goedgekeurd, verplicht gesteld om hier aanvullend onderzoek naar te doen. De uitkomsten van de betreffende CARES-studie werden gepresenteerd tijdens het ACC-congres.

Febuxostat vs. allopurinol

De 6.190 patiënten (84% mannen; gemiddelde leeftijd 64 jaar; 39% diabetes) met jicht en cardiovasculaire aandoeningen kregen willekeurig febuxostat en allopurinol en werden gemiddeld gedurende 32 maanden en maximaal 6,5 jaar gevolgd.

Non-inferieur

Het samengestelde primaire eindpunt, bestaande uit cardiovasculaire sterfte, niet-fatale hartinfarcten, niet-fatale beroerten of dringende revascularisatie vanwege onstabiele angina, trad ongeveer even vaak op in de twee behandelgroepen (10,8% met febuxostat vs. 10,4% met allopurinol-groep; p = 0,66).
Daarmee werd voldaan aan de drempel voor niet-inferioriteit van febuxostat ten opzichte van allopurinol (p-waarde voor non-inferioriteit = 0,002).

Signaal voor hogere mortaliteit

Bij analyse van de individuele onderdelen van het primaire eindpunt werd een potentieel signaal voor een toegenomen mortaliteit bij gebruik van febuxostat in vergelijking met allopurinol gevonden.
De cardiovasculaire mortaliteit was 34% hoger en de all-cause mortaliteit 22% hoger bij behandeling met febuxostat vs. allopurinol (tabel 1). Er was vooral een verschil in plotse hartdood.
Overigens waren de sterftecijfers met febuxostat en allopurinol vergelijkbaar bij patiënten met een chronische nierziekte in de voorgeschiedenis, wat het geval was bij de helft van de studiepopulatie.

Tabel 1. Secundaire uitkomsten bij behandeling met febuxostat of allopurinol.

 Uitkomstmaten

 Febuxostat 

 Allopurinol 

 Significantie 

 All-cause mortaliteit

 7,8%

 6,4%

 p = 0,04

 Cardiovasculaire mortaliteit

 4,3%

 3,2%

 p = 0,03

 Hartinfarcten

 3,6%

 3,8%

 p = 0,61

Voortijdig gestaakt

Maar liefst 45% van de patiënten stopte febuxostat voordat de studie eindigde. Dat percentage was vergelijkbaar met de allopurinol-groep.
Hoewel het verhoogde risico op overlijden bij deze patiënten afnam, stierven meer patiënten na het stoppen van hun toegewezen onderzoeksmedicijn dan wanneer ze dit gebruikten.

Verder onderzoek

De onderzoekers hadden geen verklaring voor hun verrassende resultaten. Ze zijn van plan de gegevens verder te onderzoeken, om meer inzicht te krijgen in de optimale behandeling van jicht bij patiënten met comorbide hart- en vaatziekten en nieraandoeningen.
Lopende onderzoeken in Europa evalueren de risico’s en voordelen van febuxostat bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren, maar zonder manifeste cardiovasculaire aandoeningen.

Bronnen:
White W. Cardiovascular Safety of Febuxostat and Allopurinol in Patients With Gout and Cardiovascular Morbidities – CARES. American College of Cardiology Annual Scientific Session (ACC 2018), Orlando, FL, 12 maart 2018.
White WB, Saag KG, Becker MA, et al. Cardiovascular Safety of Febuxostat or Allopurinol in Patients with Gout. New Engl J Med. March 12, 2018. DOI: 10.1056/NEJMoa1710895.

Reacties (0)
(Advertentie)