Geplaatst op 13 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab

Progressie van prediabetes naar diabetes niet gestopt met canakinumab

Een subklinische inflammatie is mogelijk betrokken bij de pathogenese van insulineresistentie en een afgenomen insulineproductie. Een aanhoudende hyperglycemie leidt in de pancreas tot de activatie van onder andere interleukine-1-beta. Canakinumab, een monoklonaal antilichaam tegen IL-1-beta, blijkt echter niet de progressie van prediabetes naar diabetes te remmen, zo is naar voren gekomen uit een recente analyse van de CANTOS-studie.

In de CANTOS-studie kregen 10.061 patiënten met een doorgemaakt hartinfarct en een verhoogd hsCRP-spiegel eens in de drie maanden placebo of canakinumab.
Een eerdere analyse van het primaire eindpunt toonde dat canakinumab leidt tot een significante afname van het aantal majeure cardiovasculaire events (MACE) bij patiënten met en zonder diabetes.

Progressie naar diabetes

Een vooraf geplande analyse evalueerde het effect van canakinumab op de progressie van prediabetes naar type 2 diabetes mellitus.
Totaal 4.960 patiënten met prediabetes kregen canakinumab gedurende gemiddeld 3,7 jaar. De effecten van canakinumab werden geëvalueerd op de volgende parameters:

  • inflammatoire markers IL-6 en hsCRP; 
  • progressie naar diabetes; en 
  • HbA1c.

Lagere inflammatoire markers

Bij patiënten met prediabetes die canakinumab kregen, werden significante, dosisafhankelijke reducties van de inflammatoire markers vanaf baseline in vergelijking met placebo waargenomen.
Het mediane procentuele daling van de hsCRP-spiegel na de eerste canakinumab-gift was afhankelijk van de dosis (tabel 1).

Tabel 1. Mediane procentuele daling van de hsCRP-spiegel na de eerste canakinumab-gift per dosis.

 Parameters

 50 mg

 150 mg

 300 mg

 hsCRP-spiegel

 49,2

 61,5

 67,1

 IL-6

 25,7

 37,4

 43,4

Niet minder diabetes

Ondanks deze verlagingen ging canakinumab-gebruik niet gepaard met een kleiner aantal nieuwe diabetespatiënten in vergelijking met de placebogroep.
De incidentie van nieuw ontstane diabetes in de drie dosisgroepen was:
• 4,24 bij 50 mg canakinumab;
• 4,35 bij 150 mg canakinumab;
• 4,12 bij 300 mg canakinumab; en
• 4,20 in de placebogroep.

Een gecombineerde analyse van de drie dosisgroepen vond geen significant verschil in vergelijking met placebo. Patiënten met prediabetes hadden een significante afname van HbA1c gedurende de eerste 6-9 maanden, maar er was geen verschil na 48 maanden.

Andere pathways

Deze uitkomsten wijzen erop dat andere inflammatoire pathways een grotere rol zouden kunnen hebben bij de ontwikkeling van diabetes dan IL-1-bèta.

Bron: Everett BM. Anti-inflammatory therapy with canakinumab for the prevention and management of diabetes. American College of Cardiology Annual Scientific Session (ACC 2018), Orlando, FL, 12 maart 2018.

 

 


Reacties (0)
(Advertentie)