Geplaatst op 18 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Ondanks hoge therapietrouw bij combinatietherapie LUTS past deel van patiënten medicatie aan

Ondanks hoge therapietrouw bij combinatietherapie LUTS past deel van patiënten medicatie aan

Hoewel patiënten die combinatietherapie (finasteride en tamsulosine) voor lower urinary tract symptoms (LUTS) krijgen over het algemeen een hoge therapietrouw hebben, past een deel van hen vaak op eigen houtje de door de arts voorgeschreven medicatie aan. Goede patiënteninformatie kan een belangrijke rol spelen om patiënten te motiveren zich (nog) beter aan de voorschriften van hun behandelaar te houden waardoor de therapietrouw verder verbetert.

Malkhasyan et al. onderzochten welke factoren een rol spelen bij de therapietrouw rondom de  farmacologische behandeling alsmede de patiënt gerapporteerde uitkomsten van patiënten met benigne prostaathyperplasie (BPH) en de daaruit voortvloeiende LUTS. Daarvoor werd een studie opgezet waarbij patiënten uit elf urologische poliklinieken via uitgebreide vragenlijsten naar hun ervaringen werd gevraagd. Deze vragenlijsten bestonden uit 45 vragen die onder meer betrekking hadden op hun symptomen, een aantal sociale en economische aspecten en ondersteuning die patiënten vanuit hun omgeving ondervonden. De patiënten die voor inclusie in aanmerking kwamen hadden BPH en LUTS zonder een geschiedenis van eerdere prostaatchirurgie die op het moment van inclusie met orale combinatietherapie werden behandeld voor hun symptomen.

Tussen september en december 2016 werden 400 vragenlijsten uitgedeeld waarvan er 205 geretourneerd werden. Daarvan werden er 172 geanalyseerd. Daaruit volgde dat de gemiddelde leeftijd van de patiënten 65,5 jaar was, het gemiddelde prostaatvolume 57,5 cc bedroeg en de gemiddelde PSA-waarde 3,6 ng/ml was. Gemiddeld gebruikte deze populatie 17 maanden combinatietherapie voor LUTS. Gevraagd naar de tevredenheid met de huidige behandeling gaf een ruime meerderheid (76%) aan dat ze tevreden waren en hun arts volledig vertrouwden. Tegelijkertijd verwachtten ze wel een snelle verlichting van hun symptomen. Hun belangrijkste zorgen rondom therapie betroffen angst voor medicatieresistentie (13%) en voor ernstige bijwerkingen (11%). Dertien procent stond negatief tegenover levenslange behandeling. Iets meer dan de helft (54%) gaf er de voorkeur aan om medicatie te gebruiken als ze de werking ervan begrepen. In 55% van de gevallen vroegen patiënten hun familie om advies voordat ze met behandeling begonnen. Elf procent van de ondervraagde patiënten was van plan hun behandeling te staken zonder dat met hun arts te bespreken en een kwart van hen had het behandelregime en de dosering reeds gemodificeerd. Daarnaast bleek eveneens dat 41% additionele (vrij verkrijgbare) medicatie gebruikte voor hun LUTS zoals fytotherapeutische of homeopatische middelen.1

Bron

1. Malkhasyan V, et al. Combination of finasteride and tamsulosine in the treatment of male lower urinary tract symptoms: What patients are thinking about? Abstract 190. EAU 2018.


Reacties (0)
(Advertentie)