Geplaatst op 19 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Gunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC

Gunstige veiligheidsresultaten pembrolizumab in neoadjuvante setting MIBC

De opmars van de immuuntherapie binnen de uro-oncologie lijkt onstuitbaar en hoewel er steeds meer data beschikbaar komen rondom effectiviteit was er tot voor kort weinig bekend over de veiligheid van deze nieuwe klasse middelen. Briganti et al. presenteerden tijdens de EAU 2018 de eerste data met betrekking tot het veiligheidsprofiel van pembrolizumab in de neoadjuvante setting bij patiënten met spierinvasief blaascarcinoom (MIBC) waaruit volgde dat dit middel veilig is en goed getolereerd wordt door patiënten.

PURE-01 is een open-label fase 2-studie waarin neoadjuvant pembrolizumab werd gegeven voorafgaand aan radicale cystectomie bij patiënten met MIBC. De achterliggende gedachte hiervoor was dat pembrolizumab – dat reeds goedgekeurd was voor de behandeling van gemetastaseerd urotheliaal carcinoom – mogelijk in deze setting effectief zou zijn, gezien de effecten van neoadjuvante chemotherapie bij MIBC. Daarnaast speelt eveneens de toxiciteit van de chemotherapieregimes een rol; mocht pembrolizumab als immuun checkpointremmer inderdaad klinisch effectief zijn, dan zou de voorkeur naar een dergelijk middel uitgaan boven chemotherapie.

Weinig complicaties pembrolizumab

MIBC-patiënten kregen 3x3 wekelijkse cycli pembrolizumab; vervolgens werd middels beeldvorming gekeken of zij progressie of respons hadden. Degenen met non-respons kregen dose dense (DD)- methotrexaat, vinblastine, doxorubicine, cisplatine (MVAC) x 3 zodat de behandelaars zich ervan verzekerden dat deze groep effectieve neoadjuvante therapie kreeg, gevolgd door radicale cystectomie. Overlevingsdata werd tot 2 jaar post-chirurgie verzameld. Van de 25 patiënten ontwikkelden er 6 complicaties; slechts één kreeg een graad 3/4 complicatie als gevolg van het gebruik van pembrolizumab. Drie patiënten ontwikkelden thyroïditis, de meest frequente complicatie.

Belang van deze studie voor verder onderzoek naar effect checkpointremmers

Uit deze eerste data met betrekking tot de veiligheid van checkpointremmers in de neoadjuvante setting kan worden afgeleid dat pembrolizumab een veilige behandeloptie is. Uiteraard is voor een compleet beeld van unieke immunologische bijwerkingen van deze klasse middelen een langere follow-up vereist. Daarnaast zijn ook meer patiëntdata noodzakelijk om inzicht te krijgen of patiënten na grote chirurgische ingrepen wellicht een ander herstel doormaken wanneer ze immunomodulatie ondergaan hebben.1

Bron
1. Briganti A, et al. Early surgical safety outcomes from PURE-01: Secondary analysis from a phase 2 open-label study of neoadjuvant pembrolizumab (pembro) before radical cystectomy for muscle-invasive urothelial bladder carcinoma (MIUC). Abstract 370. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)