Geplaatst op 19 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Prostaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte

Prostaatcarcinoomscreening gebaseerd op PSA reduceert mortaliteit en gemetastaseerde ziekte

Resultaten uit een Nederlandse studie laten zien dat prostaatcarcinoomscreening die gebaseerd is op prostaatspecifiek antigeen (PSA) de mortaliteit als gevolg van deze ziekte reduceert alsmede het aantal gevallen van gemetastaseerde ziekte verkleint. Ofschoon het in casu een klein cohort betrof zijn dit aanzienlijke reducties die – indien ze in grotere patiëntaantallen worden bevestigd – afgewogen dienen te worden tegen de nadelen van onnodig testen en overdiagnose.

De European Randomized study of Screening for Prostate Cancer (ERSPC) heeft weliswaar aangetoond dat screening gebaseerd op PSA een significante reductie van mortaliteit als gevolg van prostaatcarcinoom met zich meebrengt, maar de relatief korte follow-up en PSA-contaminatie zouden deze bevindingen beïnvloed kunnen hebben. Osses et al. voerden daarom een ERSPC Rotterdam pilotstudie uit onder ruim 1.100 mannen die in de periode 1991-1992 gerandomiseerd werden toen het testen op PSA in Nederland nog ongebruikelijk was. De leeftijd in dit cohort varieerde tussen de 55 en 74 jaar en de follow-up bedroeg 19 jaar.

Opzet van de studie

De mannen werden gerandomiseerd naar een controle-arm (51%) of een screeningsarm (49%). Degenen met een PSA >10,0 ng/ml werden uitgesloten van randomisatie; zij werden naar de eigen huisarts verwezen. Aan alle mannen in de screeningsarm werd een PSA-test aangeboden met een interval van 4 jaar. Daarbij werd een uiterste leeftijd van 74 jaar gehanteerd. Indien de PSA ≥3,0 ng/ml was, werd een prostaatbiopsie verricht. Het primaire eindpunt van deze studie was prostaatcarcinoomspecifieke mortaliteit.

Resultaten mortaliteit en gemetastaseerde ziekte

In de screeningsarm werden 72 gevallen van prostaatcarcinoom opgespoord waaronder 32% Gleason-score ≥3+4 prostaatcarcinoom; voor de controlearm waren dit 57 gevallen van prostaatcarcinoom waaronder 49% Gleason-score ≥3+4 prostaatcarcinoom. De surplus incidentie bedroeg 32 gevallen van prostaatcarcinoom per 1.000 gerandomiseerde mannen. Bij drie van de gescreende mannen werd gemetastaseerde ziekte ontdekt tegenover 8 mannen in de controle-arm. Tijdens de follow-up bleken 7 mannen in de screeningsarm en 14 in de controle-arm progressie naar gemetastaseerde ziekte te hebben. Dit resulteerde in een totaal relatief risico van 0,53 (95% CI 0,21-1,29) voor gemetastaseerde ziekte in het voordeel van screening. Op dit moment is 63% van alle mannen uit dit cohort overleden. Het relatieve risico van sterfte als gevolg van prostaatcarcinoom voor de mannen in de screeningsarm ten opzichte van degenen in de controle-arm was 0,48 (95% CI 0,17-1,36).1

Bron
1.Osses D, et al. Screening and prostate cancer mortality: Results of a unique cohort at 19 years of follow-up. Abstract 266. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)