Geplaatst op 19 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Nieuw scoringssysteem preoperatieve voorspellers oncologisch risico SRMs

Nieuw scoringssysteem preoperatieve voorspellers oncologisch risico SRMs

Active surveillance is een eerstelijns behandeloptie voor patiënten met kleine (<4 cm in diameter) niertumoren (small renal masses [SRMs]). Bij sommige patiënten kan dit echter leiden tot onderbehandeling aangezien een aantal agressieve vormen van niercarcinoom uiteindelijk toch behandeld moet worden. Betere voorspellers kunnen behandelaars helpen de voor active surveillance geschikte patiënten te selecteren. Onderzoekers van de universiteit van San Diego hebben onlangs een scoringssysteem voor SRMs ontwikkeld dat kan helpen onderscheid te maken tussen benigne ziekte en hooggradige pathologie.

In dit scoringssysteem U-SMART – afgeleid van UCSD small mass ALT RENAL score tumor diameter – zijn onder meer patiëntfactoren, serum markers en morfometrische kenmerken opgenomen. Deze zijn bepaald na uitvoerig onderzoek onder 312 patiënten met SRMs die tussen 2003 en 2017 chirurgisch behandeld zijn.

Vaststellen categorieën en puntenverdeling per variabele

De patiënten werden onderverdeeld in drie categorieën gebaseerd op hun chirurgische pathologie: benigne (BNGN), laaggradige (LG) en hooggradige (HG) ziekte. Met U-SMART werd elke significante variabele per risicogroep geanalyseerd en in kwartielen verdeeld. Het 75ste percentiel van de HG-groep kreeg een waarde van 3 punten toegekend; wat onder het 75ste percentiel van de BNGN-groep viel kreeg een waarde van 1 punt. Alle waarden die tussen 3 en 1 lagen kregen 2 punten.

Risicofactoren voor HG-maligniteit

Van de 312 patiënten hadden er 65 BNGN, waren er 204 LG en 43 HG; deze groepen waren vergelijkbaar wat betreft leeftijd, comorbiditeit en body mass index (BMI). Wel waren de patiënten met benigne tumoren overwegend vrouw (55%) hetgeen volgens verwachting is omdat deze tumoren frequenter voorkomen bij vrouwen. Daarnaast bleken maligne tumoren groter: 2,53 vs. 1,89 cm. Factoren die geassocieerd waren met een verhoogd risico op HG-maligniteit waren mannelijk geslacht (odds ratio (OR) 1,868, p=0,045), hogere alanine aminotransferase (ALT; OR 1,036, p=0,022), hogere RENAL-score (OR 1,318, p=0,002), en een grotere diameter van de tumor (OR 2,415, p<0,001). Er werd dan ook besloten het scoringssysteem op deze variabelen te baseren.

U-SMART in de praktijk: de resultaten

Inzet van U-SMART toonde aan dat de frequentie van BNGN-pathologie bij patiënten met lage (5-8), gemiddelde (9-11) en hoge (12-14) scores achtereenvolgens 32,8%, 5,2% en 0% bedroeg. Voor de frequentie van HG-pathologie was dit bij een lage, gemiddelde en hoge score resp. 7,7%, 18,6% en 34,9%. Deze bevindingen leidden tot de conclusie dat deze nieuwe scoringsmethode behandelaars op eenvoudige en efficiënte wijze kan helpen bij de klinische besluitvorming rondom het wel of niet inzetten van active surveillance bij SRMs.1

Bron
1. Derweesh I. U-SMART: (UCSD small mass ALT RENAL score tumor diameter) A novel scoring system of preoperative predictors to stratify oncologic risk of small renal masses. Abstract 300. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)