Geplaatst op 19 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Real-world data enzalutamide vergelijkbaar met resultaten uit PREVAIL-studie

Real-world data enzalutamide vergelijkbaar met resultaten uit PREVAIL-studie

In de PREVAIL-studie was reeds aangetoond dat enzalutamide klinisch significante voordelen biedt aan mannen met chemotherapie-naïeve gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom, ongeacht of ze viscerale ziekte, veel of weinig botmetastasen of alleen betrokkenheid van lymfeklieren hadden.1 Koreaanse onderzoekers onderzochten of dit ook in de real-world gold en kwamen tot de conclusie dat dit inderdaad het geval was, zelfs bij patiënten met andere patiëntkenmerken.

Opzet van de studie

Het onderzoeksteam verzamelde data van 199 Koreaanse patiënten. Patiënten die voor inclusie in aanmerking kwamen hadden gemetastaseerd castratieresistent prostaatcarcinoom, een histologisch bevestigd adenocarcinoom van de prostaat en werden sinds 2014 behandeld met enzalutamide. Uitgesloten van deelname aan de studie waren patiënten die eerder reeds behandeld waren met chemotherapie, hersenmetastasen of actieve epidurale ziekte hadden, of behandeld werden met nieuwe middelen in nog lopende klinische studies. Het primaire eindpunt van de ziekte was totale overleving (OS); secundaire eindpunten waren radiografische progressievrije overleving (rPFS), tijd tot het starten met chemotherapie, tijd tot prostaat specifiek antigeen (PSA)-progressie, tijd tot het eerste skelet-gerelateerde event en veiligheid (bijwerkingen).

Andere patiëntkenmerken

In vergelijking met de populatie uit PREVAIL-studie had de groep geïncludeerde patiënten in de onderhavige studie niet alleen vaker een Gleason-score van≥8 ten tijde van de initiële diagnose (88,4% versus 50,6% in de PREVAIL-studie), ook het percentage patiënten met ECOG Performance Status van 0 lag lager (33,2% versus 67,0%). Het meest opvallende verschil was dat in de PREVAIL-studie alle patiënten gelijktijdig androgeendeprivatietherapie kregen terwijl dat hier slechts 44,9% bedroeg. De overige patiëntkenmerken waren redelijk vergelijkbaar, al waren de Koreaanse patiënten iets ouder (mediane leeftijd 74 jaar versus 72 jaar in de PREVAIL-studie).

Vergelijkbare uitkomsten

Hoewel een aantal eindpunten nog niet was bereikt, lieten de resultaten zien dat de oncologische uitkomsten in vergelijking met de PREVAIL-studie vergelijkbaar waren. Zo was 76,7% van de patiënten in de Koreaanse studie nog in leven (hazard ratio (HR) voor mediane OS was 0,77 in de PREVAIL). Ook het veiligheidsprofiel van enzalutamide was in beide studies vergelijkbaar. Wat vooral duidelijk naar voren kwam was het effect van gelijktijdig androgeendeprivatietherapie. Kwon wees tenslotte op een aantal beperkingen van de studie zoals de retrospectieve opzet, de korte follow-up, gebrek aan data query en het ontbreken van variabele data waardoor deze op punten incompleet was.2

Bronnen
1.Evans CP, et al. The PREVAIL Study: Primary Outcomes by Site and Extent of Baseline Disease for Enzalutamide-treated Men with Chemotherapy-naïve Metastatic Castration-resistant Prostate Cancer. Eur Urol. 2016 Oct;70(4):675-683.
2.Kwon DD. Korean real practice data on enzalutamide for metastatic prostate cancer. EAU18.

Reacties (0)
(Advertentie)