Geplaatst op 19 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Man-naar-vrouw chirurgie verbetert kwaliteit van leven transgenders aanzienlijk

Man-naar-vrouw chirurgie verbetert kwaliteit van leven transgenders aanzienlijk

Voor het eerst is middels een genderspecifieke vragenlijst aangetoond dat geslachtsveranderende chirurgie van man naar vrouw de kwaliteit van leven voor het merendeel van de transgenderpatiënten verbetert. Tachtig procent van de transgenders die een dergelijke operatie ondergaan hebben beschouwt zichzelf erna als vrouw. Desalniettemin ligt de kwaliteit van leven van transgenders nog steeds significant lager dan die van de algehele bevolking.

Tot voor kort was er eigenlijk alleen informatie beschikbaar over de effecten van transgenderchirurgie met betrekking tot de algemene aspecten van gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven en niet-gevalideerde vragenlijsten over de verbetering van de kwaliteit van leven. Een onderzoeksteam onder leiding van professor Jochen Hess van de universiteit van Essen volgde 156 patiënten die tussen 1995 en 2015 een geslachtsveranderende ingreep ondergingen (mediane follow-up >6 jaar). De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 49,45 jaar (bereik 22-77 jaar). Het team ontwikkelde en valideerde de nieuwe ‘Essen Transgender Quality of Life Inventory’ (ETL), de eerste methodologie die specifiek is toegespitst op de kwaliteit van leven van transgenders.

Meerderheid transgenders ervaart verbetering in kwaliteit van leven na operatie

Ongeveer driekwart van de patiënten had een betere kwaliteit van leven na chirurgie. Tachtig procent beschouwde zichzelf als vrouw en 16% voelden zich ‘behoorlijk vrouw’. Daarnaast waren 3 van de 4 vrouwen (76,2%) na de geslachtsveranderende operatie in staat een orgasme te krijgen. Professor Hess onderstreepte het belang van goede data met betrekking tot kwaliteit van leven bij transgenders: “Over het algemeen heeft deze populatie een slechtere kwaliteit van leven dan niet-transgenders. Zo zien we hogere percentages stress en mentale ziekte, en als dit met behulp van chirurgie kan worden veranderd is dat uiteraard een goede zaak. We kunnen nu echter ook aantonen dat chirurgie een positief effect heeft. Tot voor kort gebruikten we slechts algemene methoden om inzicht te krijgen in de kwaliteit van leven van transgenders, maar met deze nieuwe methode kunnen veel dieper op diverse aspecten ingaan.”

ETL waardevol instrument

Overigens wees Hess er op dat deze studie enige beperkingen kende; zo was er een hoge uitval van patiënten en waren de resultaten afkomstig uit één centrum. Dat laat onverlet dat dit eerste specifieke gevalideerde middel om de kwaliteit van leven te meten bij transgenders verder kan worden ingezet om betere informatie te verzamelen die bijdraagt aan verbetering van de behandeling.1

Bron
1. Hess J, et al. Satisfaction, quality of life and psychosocial resources of male to female transgender after gender reassignment surgery. Abstract PT022. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)