Geplaatst op 20 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Perioperatief aspirinegebruik bij partiële nefrectomie

Perioperatief aspirinegebruik bij partiële nefrectomie

Met het stijgen van de incidentie van cardiovasculaire ziekte in algemene zin is eveneens het gebruik van medicatie voor deze aandoeningen toegenomen; dat geldt tevens voor patiënten die uro-oncologische chirurgie behoeven. Een uitgebreide review liet zien dat hoewel de 90-dagen ziekenhuisuitkomsten voor patiënten die perioperatief aspirine gebruiken grotendeels hetzelfde zijn als die van patiënten die dat niet doen, heeft de eerste groep een aanzienlijk hoger percentage ernstige cardiovasculaire problemen.

Ingham et al. (Brigham and Women's Hospital, Harvard Medical School in Boston) onderzochten de perioperatieve uitkomsten van patiënten die een partiële nefrectomie ondergingen terwijl ze wel of geen perioperatieve aspirine gebruikten. Hiervoor werd een retrospectieve review gedaan van 10.807 patiënten die tussen 2003 en 2015 een partiële nefrectomie hadden gehad. Uit deze cohort werden twee groepen samengesteld: groep 1 continueerde het perioperatief gebruik van aspirine (N=774) en groep 2 deed dat niet (N=10.033).

Resultaten van de studie

Vergeleken met de patiënten in groep 2 waren de patiënten in groep 1 over het algemeen ouder (58% vs. 38% ≥65 jaar, p<0,0001), voornamelijk van het mannelijk geslacht (73,1% vs. 58,7%, p=0,001) en minder gezond (34,8% vs. 18,4% Charlson comorbiditeitsindex ≥2, p=0,003). Wat betreft de ziekenhuisuitkomsten waren er geen significante verschillen tussen de twee groepen. Bij het stratificeren naar chirurgische aanpak, bleek dat de patiënten in groep 1 die minimaal invasieve partiële nefrectomie kregen, minder vaak een transfusie op de dag van de ingreep nodig hadden (odds ratio [OR] 0,29; 95%CI 0,05-0,99; p<0,05). Bij het beoordelen van de 90-dagen uitkomsten bleek dat de patiënten in groep 1 veel meer kans op ernstige cardiovasculaire problemen (OR 7,56; 95%CI 3,38-16,92; p<0,001) hadden ongeacht de gevolgde chirurgische benadering. Andersom hadden de patiënten in groep 1 iets minder kans op een hernieuwde ziekenhuisopname (OR 0,48; 95%CI 0,24-0,94; p<0,05). Waarschijnlijk werd deze uitkomst beïnvloed door de groep patiënten die minimaal invasieve partiële nefrectomie onderging.

Geen absolute contra-indicatie perioperatief aspirine

Er werd tenslotte geconcludeerd dat deze grote review van academische en perifere ziekenhuizen een goed inzicht biedt in de uitkomsten van partiële nefrectomie en perioperatief aspirinegebruik. Ofschoon de 90-dagen ziekenhuisuitkomsten vergelijkbaar zijn, doen zich veel meer cardiovasculaire problemen voor bij patiënten die aspirine gebruiken. Desondanks zijn de onderzoekers van mening dat deze studie de gedachte ondersteunt dat perioperatief aspirinegebruik niet als een absolute contra-indicatie voor partiële nefrectomie beschouwd dient te worden.1

Bron
1.Ingham M, et al. Perioperative outcomes of aspirin use in partial nephrectomy. Abstract 895. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)