Geplaatst op 20 maart 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Experimenteel obesitasmiddel voorkomt ontwikkeling nierstenen

Experimenteel obesitasmiddel voorkomt ontwikkeling nierstenen

Japanse wetenschappers hebben voor het eerst aangetoond dat een β3-adrenerge receptoragonist een therapeutische rol kan spelen bij het ontstaan van nierstenen. In onderzoek bij muizen verminderde het middel de pro-inflammatoire expressie van adipocytokinen en verbeterde het de anti-oxidatieve werking, hetgeen resulteerde in de preventie van niersteenformatie. Hoewel dit nog experimenteel werk betreft, wordt wel vermoed dat mogelijk kan leiden tot de ontwikkeling van middelen die kunnen helpen bij de preventie van nierstenen bij risicopatiënten.

Volgens de EAU lijden maar liefst 50 tot 60 miljoen Europeanen aan nierstenen wat erop neerkomt dat deze aandoening 1 op de elf mensen treft. In de Verenigde Staten is de situatie vergelijkbaar en de afgelopen twintig jaar is de incidentie bijna verdubbeld, waarschijnlijk als gevolg van het stijgend aantal gevallen van obesitas en veranderingen in dieet en leefstijl.1,2 Nu zijn er diverse (preventieve) behandelopties, maar deze zijn niet voor alle patiënten even geschikt (zoals het geval is voor mensen die hun inname van kalium of zout moeten beperken).

De relatie tussen bruine en witte vetcellen

De onderzoekers gingen uit van de hypothese dat vrije vetzuren inflammatie en cytotoxische effecten  veroorzaken in de nieren wat het ontstaan van nierstenen bevordert. Van β3-agonisten is bekend dat ze witte vetcellen – die mensen met overgewicht en obesitas in overvloed bezitten – kunnen omzetten in bruine vetcellen die extra calorieën verbranden. Dat is dan ook de reden dat deze moleculen interessant zijn bij het tegen gaan van obesitas. Vermoed wordt dat de bruine vetcellen vrije vetzuren opnemen die de oorzaak zouden kunnen zijn van de inflammatie in de nieren en die tot nierstenen leidt. In dat geval kunnen β3-agonisten niet alleen obesitas voorkomen maar eveneens nierstenen.  

Minder steenvorming

Deze hypothese is vervolgens onderzocht in een studie met muizen. Twintig muizen kregen 1 mg/kg van de β3- agonist CL316243 gedurende 12 dagen. Vervolgens werden deze muizen en 20 controlemuizen geïnjecteerd met glyoxylaat dat de vorming van nierstenen veroorzaakt. Op verschillende tijdstippen werden de muizen gecontroleerd op de ontwikkeling van nierstenen. Het bleek dat de vorming van nierstenen bij de muizen in de experimentele groep afnam tot 17,0% in vergelijking tot de muizen in de controlegroep. Met het analyseren van de biochemische verschillen tussen beide groepen bleek dat de β3-agonist de expressie van adipocytokinemoleculen die geassocieerd zijn met inflammatie verminderde.

Proof-of-concept

Overigens wijzen de onderzoekers erop dat deze studie beperkingen kende; zo betreft het dieronderzoek waardoor het niet direct kan worden toegepast op mensen. Tevens zijn tolerabiliteit, effectiviteit en kosten van het molecuul nog niet getest. Tenslotte was dit een initiële ‘proof-of-concept’ studie die in een grotere groep herhaald dient te worden.3

Bronnen
1.Scales CD, et al. Selected kidney stone prevalence information: Prevalence of Kidney Stones in the United States. Eur Urol. 2012 Jul;62(1):160-165.
2.Osther PJS, et al. Epidemiology of Kidney Stones in the European Union. Urolithiasis 2012;3-12.
3.Sugino T, et al. β3-adrenergic receptor agonist prevents kidney stone formation by suppressing inflammatory adipocytokine expression and improving antioxidant action. Abstract 319. EAU 2018.

Reacties (0)
(Advertentie)