Geplaatst op 28 mei 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Biological effectief bij eosinofiele esofagitis

Biological effectief bij eosinofiele esofagitis

München – Dupilumab vermindert zowel de ernst als de omvang van de meeste histologische uitingen van allergische slokdarmontsteking ofwel actieve eosinofiele esofagitis (EoE). Dit is de belangrijkste bevinding van een gerondomiseerde placebogecontroleerde fase II-studie, waarin het effect van dupilumab werd gemeten met een nieuw histologische scoringssysteem (HSS).1 De resultaten bevestigen dat de HSS een betrouwbare manier is om de activiteit van EoE bij volwassenen te meten.

Dupilumab (DPL) is een monoklonaal antilichaam met een remmende werking op interleukine (IL)-4 en -13, twee belangrijke drivers van type 2-inflammatie. Het is goedgekeurd voor de behandeling van volwassenen met onvoldoende gecontroleerde, matige tot ernstige atopische dermatitis.
De HSS meet EoE-activiteit veel uitgebreider dan alleen aan de hand van eosinofieldichtheid. Deze onlangs gevalideerde schaal meet de ernst (grade) en uitgebreidheid (stage) van acht kenmerken: eosinofieldichtheid, hyperplasie van de basale zone, eosinofielabcessen, oppervlaktegelaagdheid van eosinofielen, gedilateerde intercellulaire ruimte (DIS), verandering van het oppervlakte-epitheel, dyskeratotische epitheelcellen (DEC), en fibrose van de lamina propria, een laag bindweefsel onder het epitheel van slijmvlies.

In een fase II-studie resulteerde behandeling met DPL van volwassen EoE-patiënten in verminderde dysfagie, verbeterde infiltratie van eosinofielen en verbeterden ziektekenmerken. De behandeling werd over het algemeen goed verdragen. Tijdens de EAACI-meeting werd een post-hoc-analyse van de resultaten gepresenteerd, gelegd langs de lat van de EoE-HHS. De 47 deelnemers werden gerandomiseerd naar eens per week subcutane DPL 300 mg of placebo gedurende 12 weken. Direct daarop werden de grade- en stage-scores van 7 van de 8 HSS-domeinen bepaald in oesofageale biopten; de fibrose van de lamina propria kon bij onvoldoende biopten worden bepaald.
DPL verbeterde in vergelijking met placebo de totaalscore en de score van alle afzonderlijke HHS-domeinen, behalve de grade- en stage-scores van DEC in het midden- en proximale gebied, en de stage-score van DIS in het distale gebied (zie verder de tabel).

figuur artikel 3.JPG

*P < 0,05, **P < 0,01, ***P < 0,001 versus placebo.
LS, kleinste kwadraten; N = aantal patiënten; qw, eens per week; SE, standard error. LS-gemiddelden en P-waarden waren gebaseerd op analyse van covariatie (ANCOVA). Ontbrekende gegevens werden aangevuld op basis van meerdere aannames.

Referentie
1.Efficacy of Dupilumab on Components of a Novel Histological Scoring System for Active Eosinophilic Esophagitis in a Randomized Placebo-controlled Phase 2 Clinical Trial. EAACI 2018, abstract 1640.

Reacties (0)
(Advertentie)