Geplaatst op 14 juni 2018 door: Mednet Redactie | 0 reacties |

Bimekizumab behaalt als eerste primair eindpunt ASAS40-respons na 12 weken

Bimekizumab behaalt als eerste primair eindpunt ASAS40-respons na 12 weken

Bimekizumab, een monoclonaal antilichaam dat zowel interleukine (IL)-17A als IL-17F neutraliseert, toonde in een fase-2b-studie bij patiënten met ankyloserende spondylitis (AS) een snelle ASAS40-respons. Er werd een duidelijke dosis-effectrelatie gezien, zonder toegenomen veiligheidsrisico’s bij hogere doseringen. Dit maakt duale blokkade van IL-17A als IL-17F een veelbelovende toekomstige therapie voor AS.

In theorie zorgt duale blokkade van IL-17A en IL-17F voor een effectievere onderdrukking van de ontstekingsreactie dan wanneer alleen IL-17A wordt geneutraliseerd. Tijdens de EULAR presenteerde Prof. Dr. Désirée van der Heijde, op basis van een late-breaking abstract, de eerste data van de lopende BE AGILE-studie.1 In deze dubbelblind gerandomiseerde fase-2b-studie werden 303 patiënten met AS volgens de modified New York criteria, behandeld met bimekizumab (16, 64, 130 of 320 mg/dag) of placebo. Patiënten hadden actieve AS, met een BASDAI-score van ≥ 4 en een rugpijnscore van ≥ 4 op een schaal van 10. Behandeling met één TNF-blokker was toegestaan. Het primaire eindpunt was de ASAS40-respons na 12 weken. 

Typische AS-populatie

Aan het begin van de studie werden geen opvallende verschillen gezien tussen de vijf studiegroepen. Van der Heijde omschreef de geïncludeerde patiënten als een typische AS-populatie. Ongeveer 10% van de patiënten was eerder behandeld met een TNF-blokker.

Primair eindpunt bereikt

Na 12 weken bereikten patiënten die werden behandeld met bimekizumab significant vaker ASAS40-respons dan patiënten in de placebogroep. Al na 2 weken was een duidelijke respons te zien. Dit gold ook voor de secundaire eindpunten ASAS20-respons, ASAS5/6-respons, BASDAI en BASFI. Van der Heijde merkte de evidente dosis-responsrelatie op: de meeste effectiviteit werd gezien bij de drie hoogste doseringen.

Vergelijkbaar veiligheidsprofiel

Het veiligheidsprofiel van alle geteste doseringen van bimekizumab was vergelijkbaar met dat van placebo. De meest voorkomende bijwerkingen waren nasofaryngitis en hoofdpijn. De meeste bijwerkingen waren mild tot matig-ernstig van aard.

Unicum

Prof. Van der Heijde concludeerde dat dit de eerste AS-studie is waarin het primaire eindpunt ASAS40-respons na 12 weken wordt behaald. Dit toont de potentie van duale blokkade van IL-17A en IL-17F als nieuwe behandelmethode bij AS.

Tabel – ASAS-respons na 12 weken, %

 

Placebo
(n = 60)

Bimekizumab

16 mg

(n = 61)

64 mg

(n = 61)

160 mg

(n = 60)

320 mg

(n= 61)

ASAS40-respons

13,3

29,5*

42,6*

46,7**

45,9**

ASAS20-respons

28,3

41,0

62,3**

68,3*

72,1**

ASAS5/6-respons

6,7

29,5*

49,2**

53,3**

54,1**

* P < 0,05; ** P < 0,001

Referentie
1. Van der Heijde D, Gensler LS, Deodhar A, et al. Dual neutralisation of il-17a and il-17f with bimekizumab in patients with active ankylosing spondylitis (AS): 12-week results from a phase 2b, randomised, double-blind, placebo-controlled, dose-ranging study. EULAR 2018. Abstract LB0001.

Reacties (0)
(Advertentie)